Skip to content

Dyrare advokater och ökade skadestånd - så mycket kostade rättsväsendet under förra året

Finansminister Magdalena Andersson (S). Foto: Naina Helén Jåma/TT

Kostnaderna för försvarare, målsägandebiträden och andra rättsliga biträden ökade med nästan 500 miljoner under förra året. Dessutom ökade kostnaderna för ersättningar till felaktigt frihesberövade personer i jämförelse med föregående år. Det visar siffror från regeringens årsredovisning. 

 

Rättsväsendet kostade 45,9 miljarder kronor under 2018, vilket var 160 miljoner kronor mer än vad som planerats i budgeten och 1,8 miljarder högre än under 2017, vilket motsvarar en ökning på 4,3 procent. 

Kostnaderna för rättsliga biträden ökade markant
Utfallet för anslaget till Rättsliga biträden, med mera, blev drygt 2,8 miljarder kronor under 2018, vilket är 495 miljoner högre än vad som anvisades i statens budget.

I vårändringsbudgeten anvisades ytterligare 200 miljoner kronor till anslaget med anledning av en ökad måltillströmning till domstolarna som medfört ett ökat antal förordnanden av rättsliga biträden.

Jämfört med 2017 blev kostnaderna för rättsliga biträden dock 201 miljoner kronor högre under förra året. 

Fler mål i domstolarna ledde till ökade kostnader
Anslagen till domstolarna blev drygt 5,7 miljarder under förra året, vilket är 257 miljoner kronor mer än under 2017 och därmed en ökning på 4,7 procent.

Enligt regeringens årsredovisning är den största anledningen till detta ett ökat antal inkomna, avgjorda och balanserade mål jämfört med 2017.

Balanserade mål är antalet mål som finns kvar vid årets utgång och uppgick till 163 055 förra året, vilket är en ökning med 10,1 procent.

Balansökningen var störst vid kammarrätterna som blev 58,6 procent högre än 2017 och beror framför allt på ökning av mål gällande behandling av extrem svettning.

Felaktiga frihetsberövanden kostsamma för staten
Kostnaderna för statliga skaderegleringar i form av ersättning för exempelvis frihetsberövanden uppgick till 84 miljoner kronor under 2018, vilket är 109 procent högre än vad som anvisades i statsbudgeten.

Enligt årsredovisningen är det framför allt utgifterna för ersättning vid frihetsberövanden som blev högre än beräknat.

Dessa utgifter ökade med 23 miljoner kronor under 2018 och under året avgjordes 1 754 ärenden där ersättning betalades ut, vilket är en ökning med 19,1 procent jämfört med 2017.

Det högsta belopp som betalades ut i ett ärende var 12,6 miljoner kronor där sökande genom delbeslut beviljades en utbetalning om 5,5 miljoner kronor redan under 2017. 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt