Skip to content

Dömdes för att ha skakat sitt barn till döds - men friades efter resning - nu får mannen skadestånd

Foto: Hasse Holmberg/TT

Den då 24-årige mannen dömdes i hovrätten till fängelse för grovt vållande till annans död. Han avtjänade 2,5 år i fängelse, innan han beviljades resning - och friades. Nu får mannen 900 000 kronor i skadestånd. 

 

Mannen dömdes 2005 till fem års fängelse i hovrätten för att ha skakat sin sex veckor gamla dotter så att hon drabbades av hjärnblödning och dog.

Åtalet ogillades
Men efter att mannen beviljats resning av Högsta domstolen som återvisade målet till hovrätten ogillades åtalet den 17 februari 2015.

Hovrätten konstaterade bland annat att det vetenskapliga stödet för diagnosen skakvåld är osäkert och att ingen annan var närvarade vid de tillfällen som flickan blivit livlös.

Bevisningen kunde därför inte anses ha en sådan styrka att den kunde läggas till grund för en fällande dom. 

Begärde 4 miljoner
I april 2018 begärde mannen ersättning för lidande på 4 miljoner kronor, förlorad arbetsförtjänst med 5 278 220 kr, ombudskostnader med 224 282 kr samt ränta.

Justitiekanslern konstaterar i sitt beslut att mannen suttit frihetsberövad i sammanlagt 944 dagar, både häktad och senare på anstalt. 

-  De faktiska omständig­heterna är därmed sådana att sökanden skulle kunna ha rätt till ersättning för hela den tid han var frihetsberövad, skriver JK. 

Avdrag efter hot
Däremot drar JK av dagar eftersom mannen strax före avtjänandetiden dömts för olaga hot till två månaders fängelse, vilket "bakades in" i det längre fängelsestraffet. 

- Det innebär att sökanden – om han inte hade dömts för de brott han nu frikänts från – ändå skulle ha verkställt ett kortare fängelsestraff. Avdrag ska därmed göras, skriver JK. 

Tidigare praxis
För att beräkna ersättningen mannen har rätt till använder sig JK av tidigare praxis som säger att "
ersättning som utgångspunkt utgår med cirka 30 000 kr för den första månaden, med cirka 20 000 kr för varje ytterligare månad fram till och med den sjätte månaden och därefter med cirka 15 000 kr per månad."

Samtidigt har mannen, skriver JK, suttit mycket isolerad, och utsatts för kränkande behandling av andra intagna. 

Sammanfattningsvis anser Justitiekanslern att sökanden ska tillerkännas en förhöjd ersättning, dock inte i den utsträckning som han har begärt, skriver JK. 

Ersättingen för lidande slutar därför på 900 000 kronor. 

Nekas inkomstersättning
Vad gäller inkomstbortfall nekas mannen helt ersättning. Han har uppgett en inkomst på över två miljoner om året, men, skriver JK, inte styrkt detta närmare. 

För ombudskostander får mannen knappt 25 000 kronor. 

 

Läs justitekanslerns beslut här. 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

  • Eric Tagesson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt