Skip to content

Djupt oenig hovrätt friar tidigare dömd för misshandel efter trafikolycka

Foto: Johan Nilsson/TT

Enligt åtalet gick den 28-årige mannen fram till en förare som orsakat en trafikolycka - och misshandlade honom. Men nu friar hovrätten mannen, trots vittnesuppgifter. 

 

I april 2016 skedde en trafikolycka på en väg i Enskede i Stockholm - och två år senare åtalades en idag 28-årig man vid Södertörns tingsrätt för en misshandel vid samma tillfälle.

Enligt åtalet ska 28-åringen ha gått fram till den bil som orsakat olyckan, och slagit och sparkat föraren.

"Tappade medvetandet"
Den misshandlade mannen uppgav bland annat att han tappade medvetandet en stund till följd av misshandeln. 28-åringen själv medgav i tingsrätten att han hade varit mycket upprörd vid tillfället, och skrikit och sparkat på den andre mannens bil. Han nekade däremot till påståendet om misshandel.

Flera vittnen som hörts i målet uppgav däremot hur de sett hur 28-åringen "matat" slag såväl som sparkar mot föraren av den andre bilen.

Fick villkorligt i tingsrätten
Sammantaget fann tingsrätten att dessa uppgifter, tillsammans med målsägandens berättelse, var tillräckligt för fällande dom. 28-åringen dömdes för misshandel av normalgraden till villkorlig dom i förening med 50 timmars samhällstjänst.

Han ålades även att betala drygt 9 000 kronor i skadestånd till målsäganden.

Hovrätten friar helt
Svea hovrätt gör nu en annan bedömning av målsägandens berättelse och anser att hans uppgifter om våldets omfattning framstår som "något överdrivna". Hovrätten anser även att hänsyn bör tas till att den åtalade misshandeln ägde rum i nära anslutning till en "inte helt lindrig trafikolycka", som målsäganden själv inte ansåg sig ha vållat.

Avseende de tre vittnesmål som tingsrätten ansåg gav stöd åt åtalet påpekar hovrätten att inget av vittnena helt fritt kunnat iaktta vad som hände mellan parterna i målet.

Bland annat befann sig det ena vittnet på 50 meters avstånd från platsen, och ett annat har misstagit sin placering vid återberättandet i tingsrätten.

Oenig rätt
Sammantaget bedömer hovrätten att det finns visst stöd i utredningen för att 28-åringen angripit mannen i enlighet med åtalet - men detta anses inte tillräckligt för att fälla 28-åringen.

Han frikänns därmed och tingsrättens dom ändras.

Ett hovrättsråd och en hovrättsassessor är dock skiljaktiga, och vill fastställa den fällande domen.

  • Alt-texten
    Anna Ekdahl

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt