Skip to content

Cyklist dog efter busskrock - chauffören frias från vållande till annans död

Foto: Johan Nilsson/TT

Bussen körde på cyklisten - som skadades så allvarligt att hans liv inte stid att rädda. Nu frias busschauffören från misstankarna om vållande till annans död. 

 

En buss och en cyklist var i september 2018 inbladade i en trafikolycka i Helsingborg som slutade så illa att cyklisten avled.

Den idag 54-årige busschauffören åtalades senare vid Helsingborgs tingsrätt för vållande till annans död, vårdslöshet i trafik och brott mot trafikförordningen.

Skedde vid cykelpassage
I utredningen i tingsrätten framgår det att olyckan skedde vid ett kombinerat övergångsställe och cykelpassage, där cyklisten krockade med bussen som var på väg ut ur en rondell. Åklagaren har gjort gällande att chauffören i första hand inte haft tillräcklig uppmärksamhet på cyklisten, och inte lämnat tillfälle åt denne att passera över cykelpassagen.

Videobevisning
I andra hand har åklagaren gjort gällande att chauffören av oaktsamhet orsakat olyckan - och i förlängningen cyklistens död. Chauffören själv har dock nekat till brott. Som bevisning har bland annat två filmer från kameror inifrån bussen åberopats av åklagaren. Inledningsvis konstaterar tingsrätten att det står klart att chauffören kört på cyklisten vid det aktuella tillfället, och att detta lett till att cyklisten senare avled.

Enligt tingsrätten är det dock svårt att endast utifrån de korta filmerna - som visar ett "mycket hastigt händelseförlopp" - dra någon närmare slutsats om chaufförens agerande.

Frias helt
Filmerna ger enligt tingsrätten inte heller stöd åt påståendet att chauffören tagit någon medveten risk, eller brustit i sin uppmärksamhet vid körningen. Tingsrätten frikänner därmed 54-åringen från åtalet om vårdslöshet i trafik. Avseende den påstådda oaktsamheten beaktar tingsrätten att det inte har lagts fram någon uppgift om att chauffören exempelvis skulle ha använt mobiltelefon vid körningen, eller underlåtit att anpassa hastigheten till vad trafikförhållandena krävde.

Även cyklister har skyldigheter
Domstolen beaktar dessutom att det i målet helt saknas uppgifter om cyklistens färdväg eller hastighet - och tingsrätten betonar att även cyklande som färdas på en cykelpassage har en skyldighet att anpassa sin hastighet vid en cirkulationsplats som den i målet aktuella.

Sammantaget anser tingsrätten därmed inte att det är visat att chauffören varit oaktsam vid olyckan, och han frikänns på samtliga åtalspunkter.

  • Alt-texten
    Anna Ekdahl

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt