Skip to content

"Brott som i allmänhet begås av tonårspojkar" - Lagrådet kritiskt till livstid för blåljussabotage

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Regeringen föreslog nyligen att ett nytt brott införs – blåljussabotage, vilket innebär att den som angriper eller stör polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvårdare i sitt arbetet kan straffas och få upp till livstids fängelse om brottet är grovt. Nu har Lagrådet sett över förslaget och ifrågasätter om det överhuvudtaget ska finnas grovt brott i straffskalan. 

 

Straffskalorna för de nya brotten har, av regeringen, föreslagits vara fängelse i högst fyra år för brott av normalgraden och fängelse på viss tid, lägst två år och högst arton år, eller på livstid för grova brott.

I sin lagrådsremiss motiverar regeringen straffskalorna med att brotten i Gradindelningen och straffskalorna motiveras i  svårhetsgrad ligger i nivå med övriga sabotagebrott i brottsbalken. 

"Jämförelsen inte tillräcklig"
Lagrådet anser dock att denna jämförelse "inte är tillräcklig för att motivera så stränga straffskalor för brott som i allmänhet begås av tonårspojkar och unga män och dessutom är avsett att utgöra så kallade artbrott".

Jämförelsen haltar dessutom, enligt Lagrådet, "på ett avgörande sätt eftersom kriterierna för att bedöma om brottet är grovt enligt bestämmelsens andra stycke "avviker från motsvarande kriterier för övriga sabotagebrott och är så utformade att de riskerar att leda till att fler brott bedöms vara grova brott än vid övriga sabotagebrott"

"Tröskeln för grova brott blir låg"
Den föreslagna lagstiftningen riskerar, enligt Lagrådet, att leda till en strängare syn på blåljussabotage än på det grundläggande sabotagebrottet som redan finns i brottsbalken.

Att ”gärningen har medfört betydande skada” innebär, enligt Lagrådet,  att tröskeln för att bedöma brottet som grovt blir "relativt låg".

Lagrådet går så långt i sitt yttrande att man ber regeringen att under den fortsatta beredningen överväga huruvida "det över huvud taget behövs en särskild straffskala för grovt brott, och i så fall vilken".

"Blåljus ett omlämpligt begrepp"
Utöver kritiken mot lagförslaget som sådant ställer Lagrådet mycket tveksamt till användningen av begreppet "blåljus" som ensam kvalificering av vad brotten avser.

Begreppet leder, enligt Lagrådet, "lätt tanken till ett föremål eller motsvarande konkret objekt och ger inte tillräckligt uttryck för brottets allvar".

Enligt Lagrådets mening bör regeringen istället välja en brottsbeteckning som "tydligare tar sikte på verksamheten" och föreslår därför namnet "sabotage mot blåljusverksamhet". 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt