Skip to content

Bloggerska pekade ut exmaken som pedofil - döms för grovt förtal av oenig tingsrätt

Foto: Bertil Ericson/TT

En känd bloggerska döms för grovt förtal efter att ha pekat ut sin exmake som pedofil i ett antal blogginlägg och i sociala medier. Enligt tingsrätten var utpekandena så tydliga att det inte råder någon tvekan om att ett förtalsbrott har begåtts och kvinnan dömdes därför till villkorlig dom och dagsböter på 3 500 kronor. 

 

Kvinnans dotter berättade under 2014 att hon vid upprepade tillfällen hade våldtagits upprepade gånger av sin pappa, tillika kvinnans exmake.

En polisanmälan gjordes men förundersökningen lades ned, varvid kvinnan publicerade fem blogginlägg där hon, utan att nämna mannen vid namn, pekade ut honom som pedofil.

Kvinnan anmäldes efter inläggen för grovt förtal av exmaken och dennes nya fru.

"Vill bara svänga in och köra över honom"
På sin blogg har kvinnan bland annat skrivit att:

"Jag slutade att hata min exman för länge sen men ibland väller det över en. Hur fan kan man göra sitt barn så illa? Hur fan kan man svika sitt eget barn?!" och:

"Här inne bor min exman […] Jag kräks. Vill bara svänga in och köra över honom. #pedofil"

Nekar till brott
Kvinnan har hela tiden erkänt att det var hon som publicerade inläggen på sin blogg, och i sociala medier, men hävdar att varken exmaken eller hans nya fru kan identifieras genom hennes inlägg.

Hon hävdar att det under alla omständigheter var försvarligt att lämna uppgifterna som framgår av inläggen eftersom de var sanna och hon därmed hade skälig grund för dessa.

Exmaken har uppgett att han är kvinnans enda exman, samt att han efter att inläggen publicerades fick ett antal kränkande och hotfulla brev och SMS.

Hans nya hustru har berättat att inläggen hade uppmärksammats på ett antal andra bloggsidor och nyhetssidor och att det förekom uppmaningar att identifiera den person som inläggen handlade om och att läsarna också lyckades identifiera mannen.

Lätt för utomstående att identifiera
Solna tingsrätt konstaterar att de fem inläggen inte bör ses som isolerade från varandra, de behandlar samma anklagelser och måste därför ses i ett sammanhang.

Rätten konstaterar även att inläggen, särskilt det första, "innehåller ett antal specifika uppgifter som gör det förhållandevis enkelt, även för en utomstående, att identifiera makarna, trots att deras namn inte anges".

Makarna blev dessutom faktiskt identifierade och även om uppmaningen att ta reda på deras identiteter inte kom direkt från kvinnan kan uppgifterna, enligt tingsrätten, inte ha kommit från någon annan källa än inläggen.

Mot denna bakgrund anser tingsrätten att "redan innehållet i det första inlägget utpekar makarna med tillräcklig tydlighet för att falla in under förtalsbestämmelsen".

Hade uppsåt
Tingsrätten slår även fast att kvinnan begått gärningarna med uppsåt då hon, bland annat, skrivit att informationen skulle ”slå ned som en bomb i hans [dvs. exmannens] umgänge”, samt att hon hade övervägt risken för att bli åtalad för förtal inför publiceringen och dels diskuterat huruvida det är rimligt att hon ”hänger ut honom och hans familj”.

Uppgifterna kan inte heller, enligt tingsrätten, anses vara försvarliga och kvinnan har haft uppsåt till samtliga försvårande omständigheter vilket gör att hennes gärningar mot exmaken ska rubriceras som grovt förtal.

Åtalet om grovt förtal mot exmakens nya fru ogillas dock av tingsrätten eftersom detta anses preskriberat.

Döms till villkorlig dom och dagsböter
Mot bakgrund av att kvinnan tidigare är ostraffad, samt att risken för återfall bedöms som liten, dömer tingsrätten kvinnan till villkorlig dom och dagsböter på 3 500 kronor samt att betala 70 000 kronor i kränkningsersättning till exmaken.

Hon döms även att betala 5 000 kronor i kränkningsersättning till exmakens nya hustru.

En nämndeman är skiljaktig och anser att brottet inte ska rubriceras som grovt förtal.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt