Skip to content

Biträdet skickade faktura på 900 000 kronor - får 120 000 kronor efter förlikning med Miljöpartiet

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Efter en förlikning skulle Miljöpartiet betala en kvinnas ombudskostnader. Kvinnans ombud skickade en faktura på 900 000 kronor - men den bestreds - och kvinnan drogs inför domstol. Nu ger hovrätten kvinnan, och Miljöparitet, rätt.

 

En kvinna anlitade ett juridiskt biträde i samband med en arbetstvist rörande bland annat diskriminering och huruvida ett anställningsavtal ingåtts med Miljöpartiet. Tvisten avslutades genom att kvinnan och Miljöpartiet träffade en förlikning, som bland annat innebar att partiet skulle stå för kvinnans ombudskostnad i målet.

Bestred faktura
Såväl kvinnan som Miljöpartiet menade att betalning skulle ske i enlighet med rättshjälpstaxan. Partiet fick en faktura om totalt drygt 900 000 kronor men betalade endast drygt 112 000 kronor och bestred fakturan i övrigt. Juristen överlät fordran till ett inkassobolag, som stämde juristens klient - det vill säga kvinnan.

Skäligt pris
Södertörns tingsrätt konstaterade att ingen av parterna hade lyckats bevisa att de avtalat ett visst pris och att tingsrätten därför utgick från vad som är ett skäligt pris för tjänsten. Tingsrätten ansåg att ett skäligt pris utgjordes av det belopp som redan betalats för tjänsten - och ogillade därmed käromålet. Tingsrätten biföll även kvinnans begäran om rättegångskostnadsersättning om nästan 65 000 kronor.

Inkassobolaget överklagade domen. Svea hovrätt fastställer dock nu tingsrättens dom.

Reklamerat i tid
Även hovrätten konstaterar att den erlagda betalningen om 112 000 kronor är skälig i förhållande till det arbete juristen utfört åt kvinnan.

Avseende juristens invändning om att kvinnan reklamerat kostnadsräkningen för sent menar hovrätten att kvinnan inte fått ta del av kostnadsräkningen förrän i samband med att stämningsansökan gavs in till tingsrätten och att hon därmed har reklamerat i tid.

Inkassobolaget åläggs även att betala kvinnans rättegångskostnader i hovrätten, om knappt 22 000 kronor.

  • Alt-texten
    Jenni Ståhl

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt