Skip to content

Biträdde asylsökande och talade samtidigt på "återvandringsturné" - advokat varnas av samfundet

Foto: Henrik Montgomery/TT

En advokat tilldelas en erinran efter hans biträdande jurist brutit mot god advokatsed genom att inte upplysa sina asylsökande klienter om sitt politiska engagemang i partiet Allt för Sverige.

 

Kvinnan är genom sin anställning på advokatbyrån, som ägs av hennes pappa, juridiskt ombud för ett flertal ensamkommande barn i deras asylärenden.

Kvinnan uteslöts ur Sverigedemokraterna för sina extrema åsikter och är numera partisekreterare i Alternativ för Sverige.

Talade på "återvandringsturné"
Alternativ för Sverige var under förra höstens valrörelse på vad de kallar för en ”Återvandringstumé", där den kvinnliga biträdande juristen agerat talare under ett turnéstopp i Nyköping.

I skrivelser till Advokatsamfundets disciplinnämnd har gjorts gällande att de åsikter kvinnan gav uttryck för och den inramning som mötet hade gör henne direkt olämplig att företräda den grupp personer som hon har så starka negativa åsikter om.

Vid det offentligt hållna mötet i Nyköping den 6 september 2018 närvarade flera av de ensamkommande barn som har kvinnan som sitt offentliga biträde i deras ärenden om asyl och dessa grät när de såg henne, enligt skrivelsen till Advokatsamfundet.

Pappan närvarade vid mötet
Vid mötet närvarade även hennes pappa, som äger advokatbyrån där hon är anställd och ska, enligt skrivelserna, ha bifallit sin dotters åsikter med "applåder och hurrarop". 

I en annan av skrivelserna anges att kvinnan vid mötet i Nyköping bland annat förklarat att hennes åsikt är att samtliga uppehållstillstånd ska omprövas och däreigenom ger uttryck för en bestämd uppfattning om att de klienter hon företräder inte bör få vistas i Sverige. 

"Ogillar inte invandrare"
I sitt svar till Advokatsamfundet anger advokaten, tillika kvinnans pappa, att kvinnan inte anser att det finns någon intressekonflikt mellan att å ena sidan vara högt uppsatt politiker i ett parti som vill driva en annan invandringspolitik än vad som förs nu, och att å andra sidan som jurist tillämpa de lagar och regler som gäller idag.

Han finner det "synnerligen anmärkningsvärt, att så många människor inte förstår att om någon är kritisk mot förd invandringspolitik, så innebär det inte att vederbörande ogillar invandrare".

Som "kuriosa" upplyser han även disciplinnämnden om att hans nuvarande sambo är invandrare och är mycket god vän till hans dotter.

"Inga konstigheter att plädera för andra åsikter"
Advokaten hävdar dessutom att det "inte är några konstigheter" i advokatens vardag, att man har att plädera för åsikter som man själv inte delar.

Han finner det föga sannolikt, att "advokaten Johan Eriksson inte är motståndare till terroristbrott, men ändå har Johan Eriksson haft uppdraget att försvara en som befunnits skyldig till det".

Slutligen är det korrekt att han var på plats för att höra sin dotter tala. Han har också applåderat, "men definitivt inte, uttryckt hurrarop".

Tilldelas en erinran
Advokatsamfundet anser att kvinnan, även om hon funnit att hennes politiska verksamhet i sig inte utgör hinder för henne att fullt ut tillvarata sina asylsökande klienters intresse,  måste ha insett att klienterna vid val av ombud skulle kunna göra en annan bedömning.

Hon har därför varit skyldig att upplysa sina klienter om sin politiska verksamhet i berört hänseende och genom att inte göra det har hon brutit mot god advokatsed. 

För detta svarar advokaten, tillika hennes pappa, i egenskap av principal och han tilldelas därför en erinran.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt