Skip to content

”Billigare och snabbare” – Kriminalvården bygger typhus för intagna

Så här ska det nya typhuset på anstalten Skenäs utanför Norrköping se ut. Illustration: Hålléns arkitekter/Omkrim/kriminalvarden.se

Kriminalvården bygger ett typhus som intagna ska bo i på anstalten Skenäs utanför Norrköping. Efter en utvärdering gjord av myndigheten finns även planer på att uppföra liknande hus på andra platser. Det rapporterar Kriminalvårdens personaltidning Omkrim.

 

– Fördelarna med ett typhus är att projekteringskostnaderna minskar, berättar Maria Hilltorp, utredare på Kriminalvården.

Billigare och snabbare
Ett s.k. typhus för anstalter i säkerhetsklass 3 är ett tvåvåningshus som har 48 platser i varierande färg.

Det typhus som nu byggs på Skenäs är en utveckling av det hus som byggdes 2007 på Skänningeanstalten. Enligt Kriminalvården får det nya huset i Skenäs mer generösa utrymmen, bredare korridorer, och ett genomgående brandskydd av sprinkler.

Att återanvända byggnadsritningarna till andra hus på detta sätt gör enligt Kriminalvården husen billigare, och möjliggör ett snabbare uppförande.

Huset på Skenäsanstalten beräknas var inflyttningsklart våren 2020, och enligt tidningen Omkrim är de nya platserna ett välkommet tillskott till Kriminalvården som har akut platsbrist och ett fastighetsunderhåll på sina håll.

Flera typhus ska genomföras
Efter en utvärdering som myndigheten genomfört finns nu planer på att uppföra flera likadana hus på Skenäs. Liknande hus planeras även att uppföras på anstalterna Rödjan och Sörbyn.

Kriminalvårdens fastighetsavdelning arbetar också med en standardiserad entrébyggnad för klass 3, som ska ha utrymmen för inskrivning och besök, vilket är en funktion som saknas idag.

Enligt tidningen Omkrim finns det även planer på standardiserade byggnader för intagnas sysselsättning och för storkök.

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt