Skip to content

Betalade ut pengar till skuldsatt istället för fordringsägare – allvarlig JO-kritik mot Kronofogden

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Justitieombudsmannen (JO) riktar ännu en gång allvarlig kritik mot Kronofogdemyndigheten för att ha betalat ut pengar till fel person och dröjt mer än fem månader med att åtgärda felet. JO har tidigare vid flera tillfällen kritiserat Kronofogdemyndig-heten för samma sak och konstaterar nu att det återigen har inträffat.

 

Bakgrunden till ärendet var att JO uppmärksammade att Kronofogden betalat ut pengar till gäldenären istället för borgenären i ett utsökningsmål, och att myndigheten inlett ett skadeståndsärende på grund av den felaktiga utbetalningen.

I november 2018 beslutade JO därför att inleda en utredning om Kronofogdemyndighetens handläggning av både utsökningsmålet och skadeståndsärendet.

Handläggare feltolkade information
Enligt Kronofogden skulle gäldenärens bil utmätas för betalning av borgenärens fordran. Dock förelåg hinder för utbetalning fram till dess utmätningsbeslutet skulle vinna laga kraft.

När Kronofogden fick kännedom om att exekutionstiteln vunnit laga kraft betalades pengarna felaktigt ut till gäldenären istället för borgenären.

Anledningen var att en handläggare på myndigheten tolkat informationen i Kronofogdens IT-system felaktigt.

Inte möjligt att stoppa betalningen
När felet upptäcktes försökte Kronofogden stoppa utbetalningen men det visade sig inte vara möjligt. Då försökte Kronofogden utmäta de felaktigt utbetalda medlen, men inte heller detta var möjligt

Myndigheten kontaktade därför borgenären och informerade situationen samt upplyste om möjligheten att ansöka om skadestånd på egen hand.

Borgenären ansökte då om skadestånd och fick ersättning som kompensation för den felaktiga utbetalningen.

JO:s kritik: "slarv"
Enligt JO borde det vara en självklarhet att Kronofogden ser till att personalen har den kompetens som krävs för att hantera inbetalningar och utbetalningar av pengar.

JO uttrycker förvåning över att ytterligare ett ärende dykt upp där Kronofogden betalt ut pengar till fel person, vilket har skett ett flertal gånger under de gånga åren.

JO konstaterar att Kronofogden ännu en gång betalat ut pengar till fel person och varit ”påfallande senfärdig” med att gottgöra den enskilde som drabbats av ”myndighetens slarv”.

Enligt JO skulle Kronofogden så fort det uppdagats att borgenären inte fått sina pengar omedelbart betalat ut dessa till honom.

Lång väntan på pengar inte acceptabelt
Därutöver kritiserar JO Kronofogden för att inte ha registrerat och handlagt ärendet om skadestånd skyndsamt.

Istället var borgenären själv tvungen att ansöka om skadestånd, vilket ledde till att borgenären fick sina pengar först fem månader efter att myndigheten upptäckt misstaget.

Enligt JO är en sådan lång väntan ”naturligtvis inte acceptabelt”, och riktar därför allvarlig kritik mot myndighetens hantering av ärendet.

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt