Skip to content

Arbetet mot organiserad brottslighet saknar styrning - "anmärkningsvärt för så viktig verksamhet"

Foto: Johan Nilsson/TT

Tolv stora myndigheter har i flera år lagt ner omfattande resurser på att bekämpa organiserad brottslighet. En granskning som Riksrevisionen har gjort visar dock att regeringens styrning av brottsbekämpningen har varit otydlig och brustit i sin samordning. De brister som konstaterats i uppföljning gör dessutom att effekterna av det brottsbekämpande effekterna inte går att utärdera.

 

- Arbetet har pågått i tio år. Trots det finns det endast begränsad information om hur mycket resurser som läggs ner och hur väl målen nås. En verksamhet som årligen sysselsätter hundratals människor till en kostnad av flera hundra miljoner kronor borde följas upp bättre än så, säger Susanna Honnér, projektledare för granskningen.

Sedan drygt tio år tillbaka bedriver tolv myndigheter, via ett regeringsuppdrag, ett samarbete i syfte att bekämpa organiserad brottslighet.

Under perioden 2013–2018 satsade myndigheterna mer än 2,8 miljoner arbetstimmar och minst 1,4 miljarder kronor på det gemensamma uppdraget.

Otydlig styrning och bristande samordning
Riksrevisionen har granskat hur arbetet styrs från regeringen och kommit fram till att styrningen varken varit tydlig eller samordnad, och att mydnigheterna därför själva har fått formulera riktlinjer om vad deras arbete ska leda till. 

Under delar av perioden 2008–2017 har regeringen skrivit in uppdraget i vissa av myndigheternas regleringsbrev, men rnligt Riksrevisionens granskning hade ingen av de berörda myndigheterna med detta i sitt regleringsbrev för 2018.

Polisen har med det i sin instruktion, men enbart ansvarer om att återrapportera om hur arbetet fortskrider och inget om hur arbetet ska göras.

"Anmärkningsvärt för en sådan viktig verksamhet"
Regeringen har beslutat att bekämpningen av den organiserade brottsligheten ska finansieras inom ramarna för de förvaltningsanslag som varje mynighet fått tilldelad sig.

Trots detta har inte någon myndighet fått ledning av regeringen när det kommer till verksamhetens storlek, hur mycket resurser som ska användas eller hur detta uppdrag ska prirotieras i förhållande till myndighetens övriga verksamhet.

Granskningen visar att fem av mydnigheterna som ingår i projektet bett om mer pengar, men inte fått extra meden, och fyra myndigheter uppger att finansieringen är "problematisk".

- Regeringen har dessutom inte följt verksamheten i tillräcklig utsträckning för att försäkra sig om att den nått sina mål. Det är anmärkningsvärt för en så omfattande och viktig verksamhet, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt