Skip to content

Amnesty sågar Polisens våldtäktsutredningar i ny rapport - "Utredarnas förmåga måste stärkas"

Anna Lindenfors, generalsekreterare Amnesty i Sverige. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Polisen följer inte sina egna riktlinjer när det gäller våldtäktsutredningar – och det finns tydliga regionala skillnader i landet. Dessutom leder alltför få utredningar och åtal till fällande domar. Det konstaterar Amnesty i en ny rapport som presenteras idag. 

 

- Sverige tog ett viktigt steg när den nya sexualbrottslagen antogs förra året. Idag har vi en lagstiftning som skyddar varje människas rätt till kroppslig integritet och sexuellt självbestämmande, något som Amnesty länge efterfrågat.

- Men det räcker inte. Rättsväsendet och polisens förmåga att utreda och lagföra våldtäktsbrott måste förbättras, det säger Anna Lindenfors, generalsekreterare Amnesty i Sverige.

I rapporten har Amnesty kartlagt hanteringen av våldtäkter i Sverige, Danmark, Norge och Finland.  

Anmälningarna ökar men färre fällande domar
Kartläggningen visar att antalet våldtäktsanmälningar tycks öka, samtidigt som andelen som leder till åtal och fällande domar minskar.

2017 gjordes 5236 polisanmälningar om våldtäkter mot personer över 15 år, 346 av dessa gick vidare till åtal, men bara 236 ledde till fällande dom för våldtäkt.

Samma statistik för 2007 var 3 535 anmälningar, 449 åtal och 216 våldtäktsdomar. 

Stora brister i polisutredningarna
Enligt Amnesty är en av orsakerna till att få väldtäktsanmälningar leder till åtal att polisutredningarna är alltför bristfäliga.

Brister som, enligt Amnesty, till stor del kan tillskrivas Polismyndigheten. 

- Flera av dem vi intervjuat vittnar om att våldtäktstutredningar ofta får stå tillbaka för annan grov brottslighet.

- Vi ser också att helt grundläggande förstahandsåtgärder dröjer eller inte genomförs alls - som att till exempel hålla förhör med utpekade misstänkta, säger Katarina Bergehed, sakkunnig gällande kvinnors rättigheter vid Amnesty i Sverige och en av rapportens huvudförfattare.

Följer inte sina egna riktlinjer
I rapportern pekar Amnesty även på att myndigheterna inte använder sig av de vedertagna framgångsfaktorerna för att våldtäksanmälningar ska kunna leda till åtal, som till exempel häktning av den misstänkte.

- Det här är allvarligt av flera skäl, när en person är häktad blir det ofta mer effektiva utredningar där polisen snabbt vidtar alla de åtgärder som behövs för att säkra bevis och hitta stödbevisning, säger Katarina Bergehed.

Åklagarmyndigheten och polisen har i samförstånd tagit fram stegvisa metoder för hur åklagare och utredare ska agera i våldtäktsutredningar, något som myndigheternas egna granskningar visar inte används i tillräckligt stor utsträckning.  

- Om det nu finns metoder för att höja kvaliteten i våldtäktsutredningar, och därmed kunna väcka fler åtal, måste de ju användas av alla poliser och åklagare som arbetar med de här brotten. Utredarnas kunskaper och förmåga måste stärkas, säger Katarina Bergehed.

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt