Skip to content

Allvarlig cancer sänker inte fängelsestraffet

Foto: Johan Nilsson/TT

En 42-årig man som lider av leukemi och ska genomgå cellgiftbehandlingar slipper inte undan ett flerårigt fängelsestraff. Göta hovrätt konstaterar att fängelsestraffet kan planeras med hänsyn till behandling och att det kommer att få nödvändig sjukvård på anstalten.

 

42-åringen ska ha lagt in en annons i lantbrukarnas tidning ATL om försäljning av en hjullastare. En läsare svarade på annonsen och talade med en person som uppgav sig vara svårt sjuk. Läsaren uppgav att den han talade med lät övertygande och att han därefter förde över köpeskillingen om 455 000 kronor och senare 50 000 kronor till ett anvisat kontonummer.

Läsaren som nappade på annonsen har berättat om en "Jorma" som skulle leverera hjullastaren från Piteå men att det aldrig blev någon leverans.

Jönköpings tingsrätt fällde 42-åringen för bedrägeriet och flera andra brott och dömde honom till fängelse i 2,5 år.

Risk för infektioner
42-åringen överklagade till Göta hovrätt och lade fram läkarintyg enligt vilka han lider av en allvarlig blodsjukdom vid namn kronisk lymfatisk leukemi. Enligt intygen medför sjukdomen dåliga blodvärden och ökad infektionsrisk. Vidare anges att han kommer att behöva behandling i form av cellgifter, förmodligen under våren 2019. Utöver trötthet kommer behandlingen att medföra risk för allvarligare infektioner.

Samband krävs
Hovrätten som också finner mannen skyldig till de aktuella brotten konstaterar att det vid straffmätningen ska beaktas om den tilltalade till följd av hög ålder eller dålig hälsa skulle drabbas oskäligt hårt av ett straff utmätt efter brottets straffvärde. Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2010 s. 485 uttalat att för att en tillämpning av motsvarande bestämmelse ska komma ifråga krävs att det finns ett särskilt samband mellan hälsotillståndet och verkställigheten av ett fängelsestraff.

"Allvarlig olägenhet"
Det måste kunna förutses att hälsotillståndet skulle medföra någon särskilt allvarlig olägenhet vid verkställigheten och att verkställigheten därför skulle drabba den tilltalade oskäligt hårt. Sådana olägenheter kan, enligt hovrätten, vara att sjukdomen skulle göra verkställigheten särskilt plågsam eller att verkställigheten skulle försämra hälsotillståndet allvarligt.

"Kan planeras"
Hovrätten anser visserligen att det framkommit att 42-åringen lider av en allvarlig sjukdom men skriver: "Det får dock förutsättas att verkställigheten av ett fängelsestraff kan planeras med hänsyn till den behandling som (42-åringen) ska genomgå och att han vid en anstaltsvistelse kommer att få nödvändig sjukvård". Med hänsyn till detta anser hovrätten att sjukdomen inte ska påverka påföljdsvalet eller straffets längd.

Därför delar hovrätten tingsrättens syn på påföljden.

  • Alt-texten
    Mikael Kindbom

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt