Skip to content

72 uppdrag för mycket för god man - hovrätten säger nej till ytterligare uppdrag

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Kvinnan är god man åt 72 personer. Nu säger hovrätten nej till att ge henne ytterligare ett uppdrag. Hovrätten konstaterar att "det finns en påtaglig risk för att hon får svårt att sköta ytterligare ett uppdrag som ställföreträdare".

 

Västeråsföretaget Optio är inriktat på via en handfull anställda företräda personer som god man och förvaltare över hela landet. En av de anställda har 72 uppdrag.

Behöver hjälp
Frågan var om hon skulle få ytterligare ett uppdrag som god man för en 43-årig kvinna i Västerås som lever med bipolär sjukdom och därför har dragit på sig stora skulder. Hon uppger själv hon att behöver hjälp med att reda ut sin skuldsituation. Dessutom har hon svårt att hålla kontakter med fordringsägarna.

Har för många uppdrag
Överförmyndarnämnden ansåg att 43-åringen kan få hjälp på andra sätt än genom god man. Dessutom ansåg nämnden det olämpligt att blanda in ett företag i uppdraget och att den person som 43-åringen föreslår som god man redan har för många uppdrag, 72 stycken.

Inget tyder på misskötsamhet
Tingsrätten ansåg att 43-åringen på grund av sin sjukdom behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person. När det gäller valet av god man höll rätten med om att den föreslagna kvinnan har ett "förhållandevis stort antal uppdrag" men att hon "bör ha förmåga att klara av ett stort antal uppdrag". Och då inget tyder på att hon misskött sina uppdrag utsågs hon till god man.

Nu har Svea hovrätt beslutat att 43-åringen visserligen uppfyller kraven för att få god man men uppdraget som den anställde på Optio har ska upphöra på grund av dennes arbetsbelastning.

Tillämpar maxgräns
Hovrätten konstaterar att drygt hälften av överförmyndarkontoren tillämpar en maxgräns för hur många uppdrag en ställföreträdare får ha och gränsen ligger oftast mellan fem och femton uppdrag.

I litteraturen har hävdats att det är svårt att klara av mer än ett drygt tiotal enkla uppdrag, innan det blir problematiskt att hinna med att sköta uppdragen på ett korrekt sätt.

"Påtaglig risk"
Hovrätten drar följande slutsats: "Med hänsyn till det mycket stora antal uppdrag som (den föreslagna gode mannen) redan har och vad hon har angett om sin arbetssituation anser hovrätten att det finns en påtaglig risk för att hon får svårt att sköta ytterligare ett uppdrag som ställföreträdare, i synnerhet ett godmanskap av den omfattning som det nu är fråga om".

Det är därför inte lämpligt att hon utses till god man.

  • Alt-texten
    Mikael Kindbom

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt