Skip to content

Utvandrad förlorar Göteborgsetta - "inneboende" nyttjade lägenheten självständigt vid utlandsvistelse

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Mannen blev uppsagd från sin hyreslägenhet eftersom en annan person var skriven i lägenheten sedan många år. Men hyrresrättsinnehavaren menar att han visst bott i lägenheten. Nu ger hovrätten värden rätt. 

 

En hyresvärd sa upp en mans hyresavtal avseende en lägenhet i Göteborg till upphörande den 31 augusti 2018, och hänsköt förläningstvisten till nämnden. Värden yrkade att hyresavtalet skulle förklaras ha upphört och att mannen skulle åläggas att flytta från lägenheten, en etta med kokvrå, och tillhörande förråd.

"Utan tillstånd"
I första hand har värden anfört att mannen hyrt ut lägenheten i andra hand utan tillstånd, och i andra hand att han har sitt permanenta boende ordnat på annat håll och därför inte har behov av lägenheten. Denna ska istället hyras ut till bostadssökanden från den ordinarie bostadsmarknaden, uppgav värden.

Enligt värden har en annan person än mannen varit folkbokförd på lägenhetens adress mellan slutet av oktober 2006 och början av september 2015, samt mellan slutet av oktober 2016 och mitten av juni 2018. Den personen har också betalat hyran för lägenheten och haft sitt namn uppsatt på lägenhetens postbox i mars 2018.

Bildat familj utomlands
Mannen saknar enligt värden förvärvsinkomst i Sverige och ansågs av Skatteverket vara utvandrad från landet under åren 2008-2011, respektive under våren 2016. Under denna period har han gift sig och bildat familj utomlands. Vid telefonkontakt mellan det dåvarande ombudet för värden ska mannen ha uppgett att han då var i Sudan, och att han varit i Eritrea i två år. Efter en vecka ringde mannen själv upp samma person, och uppgav då att han hade bott i lägenheten i tolv år.

"Bott i lägenheten"
Inför nämnden har mannen uppgett att han bott i lägenheten under hela hyresperioden, bortsett från perioder på någon eller några månader då han var utomlands. Senast var han i Sudan under ett halvårs tid. Det stämmer att han gifte sig i Eritrea 2005, men sedan dess har han skilt sig - och gift sig med en annan kvinna 2015. Under hela hyrestiden har mannen enligt egen uppgift arbetat eller studerat, och då fått bidrag från CSN. Att han blivit registrerad som utvandrad beror dels på "slarv" från hans egen sida, dels på att svenska myndigheter inte accepterat handlingar från Eritrea.

Numera arbetar mannen med försäljning "dörr till dörr", vilket förklarar att han officiellt inte har någon inkomst. Han har vidare haft en inneboende sedan 2006, som skött hyresbetalningarna eftersom pengarna från CSN ofta kommit sent.

Inte trovärdig
Hyresnämnden fann att mannens förklaring till att han blivit registrerad som utvandrad inte är trovärdig, och att det framstod som osannolikt att värdens ombud skulle ha missförstått vad som sades vid det första telefonsamtalet.

Mot denna bakgrund fann nämnden det visat att mannen olovligen upplåtit lägenheten i andra hand under lång tid, och att han därigenom åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst i så hög grad att hyresavtalet inte skäligen bör förlängas. Hyresvärdens ansökan bifölls därför.

Mannen överklagade beslutet till Svea hovrätt, och anförde bland annat att han är ensamstående, att han under sex månaders tid befunnit sig utomlands för att försöka få hem sina barn från deras mamma i Eritrea och att de kommer att bli hemlösa om hyresavtalet upphör.

Registrerad som utvandrad
Hovrätten finner det utrett att den person som mannen uppger vara "inneboende" har nyttjat lägenheten självständigt under långa perioder - bland annat sex månader i början av 2018. Till detta kommer vad värdens ombud berättat om sina telefonsamtal med mannen. Mannen har vidare varit registrerad som utvandrad från Sverige under flera års tid och har inte kunnat förklara hur registreringen skulle kunna vara felaktig.

Hovrätten instämmer mot denna bakgrund i hyresnämndens bedömning att mannen, genom att under lång tid upplåta lägenheten i andra hand utan tillstånd, har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hyresavtalen inte bör förlängas. Det mannen anfört om att han har två små barn medför ingen annan bedömning.

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt