Skip to content

Uteblivet veterinärbesök var djurplågeri - kattägare fälls av oenig hovrätt

Foto: Christine Olsson/TT

Den 25-åriga kvinnan kom gång efter annan till veterinären med skadade katter. Hon åtalades för djurplågeri, men friades i tingsrätten. Nu döms hon i hovrätten - eftersom hon väntat med att söka vård för en av katterna. 

 

En idag 25-årig kvinna åtalades i september 2018 för djurplågeri, efter att samtliga av hennes tre katter under en kort period behövt veterinärvård för omfattande skador av varierande art.

Behövde avlivas
Kvinnan hade tillsammans med sin sambo köpt två av katterna i augusti 2016 - och den ena hade en kort tid därefter fått en så allvarlig huvudskada att den behövt avlivas.

Som sällskap till den andra nu ensamma katten adopterades då ytterligare en katt, som snart också behövde vård för sår på sina framben. I samband med att parets första katt i december 2016 skulle kastreras upptäcktes flera frakturer på hans ben och höfter, som enligt flera vittnesmål från veterinärer i tingsrätten måste ha uppstått flera månader tidigare.

"Misshandlats" av kvinnan
I Kalmar tingsrätt påstod åklagaren först att katterna skadats av "misshandel" av kvinnan - vilket tingsrätten dock inte ansåg bevisat eftersom fler personer bott och vistats i kvinnans hushåll. I andra hand menade åklagaren att kvinnan orsakat skadorna genom underlåtenheten att uppsöka nödvändig vård.

Tingsrätten konstaterade att det framstod som märkligt att kvinnan ägt tre katter som efter kort tid uppvisat sådana omfattande och allvarliga skador som det varit fråga om. Tingsrätten ansåg dock att journalanteckningar från veterinärerna visade att kvinnan omgående sökt vård avseende de två första katternas skador.

Frikändes i tingsrätten
Eftersom katten med frakturerna även innan dessa uppdagades hade fått vård för hälta, som enligt en veterinär vid tidpunkten berott på ett virus, ansåg tingsrätten att kvinnan haft anledning att lita på detta besked.

Tingsrätten frikände därmed kvinnan från åtalet.

Göta hovrätt ändrar nu domen och fäller kvinnan för djurplågeri avseende katten med frakturer.

Grovt oaktsam
Enligt hovrätten borde kvinnan ha insett att katten var betydligt mer allvarligt skadad än de besvär hon ursprungligen sökt vård för, och att han under lång tid före veterinärbesöket i december lidit av sina skador.

Underlåtenheten att söka nödvändig vård har enligt hovrätten varit grovt oaktsam, och påföljden bestäms till villkorlig dom i förening med 40 dagsböter om 130 kronor.

Ett hovrättsråd är dock skiljaktigt och delar tingsrättens bedömning i skuldfrågan.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Alt-texten
    Anna Ekdahl

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt