Skip to content

Transportstyrelsens generaldirektör fick sparken - vinner i Arbetsdomstolen och får tillbaka jobbet

Foto: Sören Andersson/TT

I september 2017 fick Transportstyrelsens generaldirektör Maria Ågren sparken efter den så kallade IT-skandalen. I dag vann hon i Arbets-domstolen - regeringen gjorde fel som avskedade henne. 

 

Bakgrunden är att Maria Ågren i egenskap av generaldirektör fattade så kallade avstegsbeslut, vilket ledde till att tekniker i Tjeckien fick tillgång till Transportstyrelsens IT-system - utan att de genomgått en säkerhetsprövning.

När detta avslöjades fick hon lämna sin tjänst - någonting som hon drev till Arbetsdomstolen. 

Inte bevisat brott
Arbetsdomstolen konstaterar nu att staten inte bevisat att Maria Ågren begått brottet vårdslöshet med hemlig uppgift, eftersom det inte är bevisat att hemliga uppgifter om "kvalificerade skyddsidentiteter" röjts till de två tjeckiska teknikerna. 

"Enligt Arbetsdomstolen har Maria Ågren som chef för Transportstyrelsen allvarligt – men inte avsiktligt – brustit i den aktsamhet som staten kan förvänta sig av en myndighetschef," heter det i domstolens beslut. 

Vägt allvaret
Man har vägt allvaret i hennes agerande, och brist på agerande, mot "situationen hos myndigheten". 

"Myndigheten hade när Maria Ågren tillträdde till exempel inte tillräckliga kunskaper om att hemliga uppgifter kunde vara tillgängliga från flera håll i it-systemet och otillräckliga kunskaper om säkerhetsskyddsfrågor, frågor som borde varit klarlagda redan vid upphandlingen och innan beslut om en ny leverantör av it-driften," skriver Arbetsdomstolen. 

Inte motiverat avskedande
Sammantaget menar Arbetsdomstolen att Maria Ågren inte "kan anses ha åsidosatt sina åligganden på ett sådant grovt sätt att det motiverar ett avskedande från anställningen i Regeringskansliet."

Därmed, skriver domstolen, var avskedandet olagligt - och det betyder att Maria Ågren får sin anställning åter. Däremot nekas hon skadestånd. 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Eric Tagesson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt