Skip to content

Tio polisanställda fick lämna jobbet under förra året - "antalet uppsägningar har ökat"

Foto: Erik Simander/TT

Tio polisanställda avskedades eller sades upp efter prövningar av personalansvarsnämnden, PAN, under förra året, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Det visar ny statistik från Polisen.

 

- Antalet uppsägningar har ökat. En förklaring kan vara att myndigheten har blivit bättre på att hantera sådana ärenden men det får framtiden utvisa, säger Lotta Gustavson, vice ordförande i PAN.

Färre ärenden under förra året
Trots att fler anställda skiljdes från sin anställning än tidigare var antalet ärenden hos personalansvarsnämnden färre under förra året än under 2017.

Förutom ärenden där den anställde skiljs från sin tjänst inom polisen, vid avsked ofta till följd av att ha blivit dömd för brott, hanterar nämnden även ärenden om disciplinpåföljd för tjänsteförseelse - där prövades 33 anställda, 28 poliser och fem civilanställda.

Två studenter utreddes
Personalansvarsnämnden prövar också överklagade ärenden som berör polisstuderande. Under 2018 prövades två ärenden om skiljande, det vill säga att personen inte tillåts fortsätta utbildningen, och två ärenden rörande disciplinpåföljd.

- När det gäller polisstuderande är det polisens HR-avdelning som fattar beslut om skiljande, avstängning eller disciplinpåföljd. Det är först när den person som berörs överklagar beslutet som det kommer till PAN, säger Lotta Gustavson.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt