Skip to content

Socialsekreterare döms för dataintrång - läste pojkvännens - och hans före dettas - journal

Socialsekreteraren inledde ett förhållande med en klient. Trots att hon då kopplades bort från mannens ärende gjorde hon datasökningar både på mannen, hans före detta sambo samt parets barn. Nu döms hon. 

 

En kvinna som var anställd som socialsekreterare på socialtjänsten i Kiruna åtalades vid Gällivare tingsrätt för dataintrång som ska ha begåtts åren 2015-2016.

Enligt gärningsbeskrivningen har hon vid sammanlagt 90 tillfällen loggat in i dataförda journaler som hon inte var behörig att gå in i.

Bestrider brott
Kvinnan har medgett att hon har loggat in i vissa journaler, men hon har bestritt ansvar för brott under påstående att det är andra tjänstemän som har använt hennes inloggning och att hennes inloggningar inte skett olovligen.

Mot bakgrund av bland annat vittnesuppgifter fann tingsrätten det klarlagt att kvinnan har loggat in i journaler avseende personer som hon på olika sätt har befunnit sig i ett jävsförhållande till. Av utredningen framgår att kvinnan kom i kontakt med målsägandena - en man och en kvinna - under våren 2013 och att hon blev handläggare i deras ärende.

Några månader senare inledde kvinnan ett förhållande med mannen, och hon blev då bortkopplad från ärendet.

Fått instruktioner
Trots att kvinnan var bortkopplad från ärendet har hon gjort slagning på såväl mannen som den andra kvinnan och deras gemensamma barn. Tingsrätten konstaterade att kvinnan fått såväl muntliga som skriftliga instruktioner från sin chef om vad som utgör jäv och om förbudet att logga in i personers journaler som hon inte själv handlägger.

Vid en sammantagen bedömning fann rätten att utredningen gav stöd för att kvinnan olovligen berett sig tillgång till uppgifter som är avsedda för databehandling och att hon har begått gärningen med uppsåt.

Domstolen ansåg att kvinnan har lämnat "tämligen krystade förklaringar till sitt agerande och de framstår som efterhandskonstruktioner".

Vad kvinnan anfört om att hon beordrats att fullgöra en sådan utredning trots chefens kännedom om att jäv förelåg framstår enligt rätten som "i hög grad osannolikt".

"Uppenbart"
Tingsrätten ansåg att några av jävsförhållandena som förelegat var av den karaktär att "det måste anses vara alldeles uppenbart att även en lekman hade förstått att det förelåg sådant jäv som gjorde att man inte skulle befattat sig med dessa ärenden genom att t ex logga in i deras journaler".

Kvinnan dömdes därför för dataintrång.

Hovrätten fastställer
Med hänsyn till att kvinnan till följd av brottet fick avsluta sin anställning, och att hon har haft svårt att få fasta anställningar inom sin yrkesutbildning, ansåg tingsrätten att en tidigare utdömd villkorlig dom skulle avse även dataintrånget. Hovrätten för Övre Norrland gör nu samma bedömning, efter att kvinnan överklagat dit.

Hovrätten fastställer därför underinstansens domslut i dess helhet.

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt