Skip to content

Skatterevisors hockeyträning inte i arbetsgivarens intresse - nekas arbetsskadeersättning

Foto: Erik Mårtensson/TT

Arbetsgivarens intresse av att de anställda håller sig i god fysisk form genom olika friskvårds-aktiviteter varierar beroende på arbetsplatsens karaktär. Det konstaterar kammarrätten som inte beviljar en 44-årig skatterevisor ersättning från arbetsskadeförsäkringen efter att ha slagit ut en tand när han spelade hockey under en friskvårdstimme på arbetstid.

 

Det var när den 44-årige Skatteverksanställda revisorn spelade hockey under en så kallad friskvårdstimme som han träffades av en klubba i ansiktet, vilket resulterade i en utslagen tand och skada på läppen. 

Mannen ansökte om arbetsskadeersättning för tandvård hos Försäkringskassan som avslog mannen ansökan med motiveringen att olycksfallet "inte anses ha en påtaglig anknytning till arbetet som skatterevisor" och därför inte uppfylde kriteriet för att få frågan prövad. 

Bör ligga i arbetsgivarens intresse
Allmäna ombudet för socialförsäkringen överklagade Försäkringskassans beslut till förvaltningsrätten i Växjö och yrkade att  händelsen skulle godkännas som ett olycksfall i arbetet. 

Grunden för överklagandet var att det allmäna ombudet ansåg att man kan argumentera för att arbetsgivaren har ett intresse av att de anställda genom regelbunden fysisk träning "håller sig vid god hälsa och därigenom undviker sjukfrånvaro". 

Detta intresse torde, enligt det allmänna ombudet, vara detsamma oavsett var och hur den fysiska aktiviteten utövas. 

"Arbetsgivarens intresse varierar"
Förvaltningsrätten ansåg dock att arbetsgivarens intresse av att en anställd deltar i en idrott på arbetstid varierar beroende på bland annat om anställningen kräver en särskilt god fysisk form eller om deltagandet är beordrat av arbetsgivaren.

Enligt förvaltningsrätten förutsätter inte anställningen som skatterevisor inte förutsätter att han är i god fysisk form vilket innebär att idrottsutövandet har inte har någon särskild anknytning till arbetet.

I det aktuella fallet var mannens deltagandet i ishockeyspelet frivillig, utövandet skedde inte på arbetsplatsen och deltagarna hade själva tillhandahållit lokal och material. 

Friskvårdsaktiviteten kan därmed, enligt förvaltningsrätten, inte anses ha en sådan påtaglig anknytning till arbetet som krävs för att övervägande skäl ska tala för att tandskadan kommit av en olycka som skett på arbetet.

Överklagade till kammarrätten
Beslutet överklagades till kammarrätten som, i likhet med förvaltningsrätten, anser att frågan om friskvården kan anses vara i arbetsgivarens intresse får avgöras från fall till fall efter en helhetsbedömning.

Även kammarrätten ansåg dock att mannens hockeyspelande under arbetstid inte kan anses vara fråga om ett olycksfall i arbetet eftersom aktiviteten inte ordnades eller tillhandahölls av arbetsgivaren. 

Överklagandet avslogs därför och mannen beviljades ingen ersättning från arbetsskadeförsäkringen. 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt