Skip to content

Skattebrottsdömd får näringsförbud i hovrätten- förfalskade fakturor systematiskt

Foto: Claudio Bresciani/TT

Mannen dömdes för skattebrott i tingsrätten, men klarade sig undan näringsförbud. Men hovrätten menar att mannens brott varit systematiskt - och meddelar därför näringsförbud. 

 

Uddevalla tingsrätt dömde en idag 60-årig man för skattebrott och försvårande av skattekontroll.

Mannen, som hade varit företrädare för ett taxibolag och ansvarat för redovisning av företagets skatter och utgifter, hade upprättat falska fakturor och bokfört dem i företaget.

Yrkade näringsförbud
Mannen dömdes även för skattebrott och försvårande av skattekontroll. Åklagaren hade här yrkat att mannen skulle åläggas näringsförbud och att taxibolaget skulle åläggas att betala företagsbot.

Mannen erkände gärningarna och tingsrätten fann därför att åtalet var styrkt. Enligt tingsrätten skulle varje tillfälle då skattebrott hade begåtts bedömas som en gärning i sig.

"Normalgraden"
Skattebrotten bedömdes vara av normalgraden, trots att beloppen som hade undandragits beskattning var relativt låga, eftersom det rörde sig om upprepade gärningar och eftersom falska handlingar hade använts. Tingsrätten ansåg samtidigt inte att försvårandet av skattekontroll hade varit så planerat att det kunde bedömas som systematiskt, och att det brottet därför inte skulle bedömas som grovt.

Hovrätten meddelar näringsförbud
Påföljden bestämdes till 175 timmars samhällstjänst. Mannen ålades inget näringsförbud av tingsrätten, eftersom det hade gått relativt lång tid sedan gärningarna begicks och mannen inte längre drev egen verksamhet utan arbetade som anställd i taxibolaget.

Taxibolaget ålades att betala en företagsbot om 200 000 kronor. Åklagaren överklagade och yrkade att Hovrätten för Västra Sverige skulle meddela näringsförbud för mannen.

Nu finner hovrätten också att upprättandet av de falska fakturorna har varit tillräckligt systematiskt för att näringsförbud ska kunna meddelas.

Förbudstiden bestäms till tre år. I övrigt ska tingsrättens dom stå fast.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Alt-texten
    Johanna Andersson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt