Skip to content

Sjukfrånvaron i kommuner och regioner minskar – men kvinnors sjukfrånvaro fortsatt hög

Foto: Jonas Ekströmer/SCANPIX

Sjukfrånvaron i kommuner och regioner minskar för andra året i rad. Kvinnors sjukfrånvaro är dock fortfarande avsevärt högre än mäns. Det visar en sammanställning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)  som presenterades förra veckan.

 

– Sjukfrånvaron i kommuner och regioner minskar för andra året i rad. Det långsiktiga målet är att sjukfrånvaron ska sänkas ytterligare och stanna på en låg och stabil nivå, säger Caroline Olsson, sektionschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL.

Sjukfrånvaro sjunkit i både kommun och region
SKL sammanställning över sjukfrånvaron bygger på den sjukfrånvaroredovisningen som ingår i kommunernas och regionernas årsredovisningar.

I sammanställningen har 277 kommuner och 21 regioner svarat.

Enligt sammanställningen har sjukfrånvaron i kommunerna sjunkit från 7,0 till 6,9 procent och sjukfrånvaron i regionerna sjunkit från 6,0 till 5,9 procent mellan åren 2017 och 2018.

Ändras kraftigt över tid
Enligt SKL har sjukfrånvaron i Sverige svängt kraftigt över tid.

Som möjliga orsaker presenteras bland annat förändrade sjukskrivningsrutiner bland läkare, förändringar i tillämpning av försäkringen och frågans varierande uppmärksamhet.

– Det finns inget som tyder på att sjukfrånvarons svängningar beror på motsvarande svängningar i ohälsa eller arbetsmiljö över tid. Det stärker oss i uppfattningen att det systematiska arbetsmiljöarbetet måste vara prioriterat hela tiden i kommuner och regioner, inte bara under perioder av ökad sjukfrånvaro och medial uppmärksamhet, säger Caroline Olsson.

Kvinnors och ungas sjukfrånvaro problem
Enligt SKL är kvinnors sjukfrånvaro fortfarande avsevärt högre än mäns. Det är tydligt även om den generella sjukfrånvaron sjunker.

– Även om sjukfrånvaron bland kvinnor sjunker i kommuner och regioner för andra året i rad, så är skillnaden fortfarande stor jämfört med männen. Den stora skillnaden mellan könen är vår största utmaning. Det mesta tyder på att den generella ojämställdheten i samhället är en starkt bidragande faktor. Som arbetsgivare behöver vi ta ansvar för de delar vi kan påverka, menar Caroline Olsson.

Ytterligare ett problem är att ungas sjukfrånvaro ökar. Enligt SKL sker ökningen i samhället i stort, men även i kommuner och regioner.

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt