Skip to content

SJ ska följa upphandlingsreglerna – nytt förhandsavgörande från EU-domstolen

Foto: Tor Johnsson/SvD/SCANPIX

SJ ska följa upphandlingsreglerna eftersom dessa även omfattar tillhandahållande av transport-tjänster till allmänheten på järnväg. Det har EU-domstolen slagit fast i ett förhandsavgörande till Högsta förvaltningsdomstolen i ett mål som Konkurrensverket driver mot SJ.

 

– Det är ett välkommet besked från EU-domstolen. Domstolen gör samma bedömning som Konkurrensverket vilket innebär att SJ ska följa upphandlingsreglerna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Upphandlade städtjänster bortom upphandlingsreglerna
Enligt Konkurrensverket är bakgrunden till förhandsavgörandet att SJ under år 2012 upphandlade städtjänster och inte följde upphandlingsreglerna.

Konkurrensverket vände sig därför till Förvaltningsrätten i Stockholm och begärde att SJ skulle dömas till att betala böter/upphandlingsskadeavgift på totalt 8,5 miljoner kronor.

Ärendet överklagades sedan och ligger i nuläget hos Högsta förvaltningsdomstolen, som begärde ett förhandsavgörande från EU-domstolen i frågan.

Första förhandsavgörandet om upphandlingsreglerna
Enlig Konkurrensverket är det första gången en svensk domstol begär förhandsavgörande i ett mål som gäller upphandlingsreglerna.

Men det är möjligt för svenska domstolar att begära förhandsavgöranden av EU-domstolen även i mål som rör upphandling.

– Svenska domstolar kan för min del gärna oftare än hittills vända sig till EU-domstolen för att få förhandsavgörande. Då får vi tydliga besked om hur reglerna ska tolkas. Det ger upphandlare och leverantörer värdefull vägledning i viktiga frågor, säger Rikard Jermsten.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt