Skip to content

Säljare nekas HD-prövning - tvingas betala mångmiljonersättning för fel i lyxvilla

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Mannen hade inte fullgjort sin undersökningsplikt, och nekades prisavdrag för mångmiljonvillan i tingsrätten. Men hovrätten rev upp domen och konstaterade att det handlade om dolda fel - och gav rätt till prisavdrag med 4,5 miljoner. Nu nekar HD säljarna prövningstillstånd. 

 

I oktober 2014 köpte en man en fastighet i Hittarp utanför Helsingborg av två makar för 30 miljoner kronor. Tillträdet skedde i december samma år men mannen och hans hustru kunde inte flytta in förrän under sommaren 2015.

Vattenläckage
Under våren hade de nämligen upptäckt ett antal vattenläckage och även övriga brister i fasad, innergolv och innerväggar. Bostadshuset hade uppförts av makarna mellan åren 2004 och 2006.

Mannen krävde vid Helsingborgs tingsrätt knappt sex miljoner kronor i avdrag på köpeskillingen. Särskilt pekade mannen på att granitkeramikplattor på väggar och golv hade lossnat eftersom monteringen inte hade varit fackmässig.

Borde gjort noggrannare undersökning
Makarna förnekade fel och gjorde gällande att eventuella fel oavsett borde omfattas av köparens undersökningsplikt. Tingsrätten fann att mannen i och för sig hade visat att det fanns fel rörande golv och väggar men eftersom både mannen själv och den av honom anlitade besiktningsmannen gjort observationer av sådana felsymtom har det ålegat honom att göra en fördjupad undersökning med de ingrepp som varit nödvändiga.

Eftersom någon sådan undersökning inte genomförts hade mannen inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Felen kunde därmed inte anses dolda eller ersättningsgrundande.

Mannen hade enligt tingsrätten inte heller visat att de avvikelser som rörde husets fasad och terrasser utgjorde fel i rättslig mening. Talan ogillades därför helt.

4,5 miljoner i avdrag
Hovrätten över Skåne och Blekinge ändrade senare domen och ålade säljarna att betala 4,5 miljoner kronor till köparen. Mannens undersökningsplikt har utvidgats i och med besiktningsmannens anmärkningar, men omständigheterna var enligt hovrätten inte sådana att mannen hade behövt vidta "förstörande ingrepp", vilket hade krävts för att upptäcka felen.

Hovrätten betonade här att bostadshuset var nästan nybyggt, att det var ett exklusivt hus med exklusiva material och att makarna inte under sin tid i huset hade upptäckt några problem med plattsättningen.

Felen i väggarna och golven hade alltså varit dolda, och berättigat till prisavdrag.

Säljarna överklagade men Högsta domstolen beslutar nu att inte meddela prövningstillstånd i tvisten och hovrättens dom står därmed fast.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt