Skip to content

"Ökade kapaciteten räcker inte" - Kriminalvården kräver ökade resurser för att klara av platsbristen

Foto: TT

Platsbristen på svenska anstalter och häkten har aldrig varit lika akut som nu. I fredags förra veckan träfffades företrädare för de brottsbekämpande myndigheterna för att diskutera läget och nu kräver Kriminalvården, i sitt budgetunderlag, att regeringen omedelbart skjuter till mer pengar för att myndigheten ska klara av den akuta situationen. 

 

Kriminalvården bedömer att den ökade tillströmningen av nya häktade och dömda personer kommer att fortsätta under lång tid.

Platskapaciteten behöver därför öka snabbt, konstaterar Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg i budgetunderlaget som idag lämnats till regeringen.

På kort sikt vidtar Kriminalvården en rad åtgärder för att öka sin platskapacitet, bland annat införs dubbelbeläggning av befintliga bostadsrum och omvandling av gemensamhets- och andra ytor till bostadsrum sker fortlöpande.

Vill se permanent utökning
Förberedelser pågår också för en permanent utökning av antalet tillgängliga platser på medellång och lång sikt.

Under 2018 har Kriminalvården, bland annat därför, fattat beslut om att bygga ut anstalter och häkten på ytterligare tretton orter i landet.

- Eftersom en stor del av Kriminalvårdens fastighetsbestånd har ett kritiskt under­hållsbehov, kommer ett stort antal platser att gå förlorade under samma tid, skriver Nils Öberg.

En stor del av de platser som myndigheten planerar kommer dock endast att ersätta platser som under samma tid måste avvecklas eller stängas för renovering.

- Vi har hittills beslutat om en ökad kapacitet med 900 anstaltsplatser och 200 häktesplatser fram till år 2029. Det kommer inte att räcka, skriver Nils Öberg.

Kräver tillskot i budgeten
För att kunna hantera det akuta läget med platsbristen och samtidigt kunna leva upp till kraven från riksdag och regering kräver Kriminalvården nu i sitt budgetunderlag kraftiga tillskott. 

 - Arbetet med en långsiktig kapacitetsutökning pågår och kommer att fortsätta trots den ekonomiska situation myndigheten befinner sig i. Omedelbara åtgärder för att med tillfälliga lösningar hantera den akuta platsbristen pågår också, men saknar finansiering, konstaterar Nils Öberg.

Kriminalvården ber därför regeringen att redan i år skjuta till resurser för att hantera den akuta platssituationen.

- Besked önskas därutöver om regeringen delar den samlade bedömning som Kriminalvården gör vad gäller det långsiktiga kapacitetsbehovet och anger vilka ekonomiska förutsättningar som står till vårt förfogande för att nå dit, avslutar Nils Öberg sitt förord till budgetunderlaget som i fredags lämnades in till regeringen.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt