Skip to content

"Oförklarade löneskillnader för högutbildade kvinnor" - går miste om 3 100 kronor varje månad

Maria Arrefelt, förhandlingschef privat sektor på Jusek. Foto: Olof Holdar

Efter att faktorer som påverkar lönen rensats bort tjänar kvinnor i fackförbundet Juseks medlems-grupper 3 100 kronor mindre än män, varje månad. Det framgår av ny lönestatistik som Jusek presenterar inför Internationella kvinnodagen.

 

- Vår statistik visar att det finns oförklarade löneskillnader för högutbildade kvinnor med en stark position på arbetsmarknaden, säger Maria Arrefelt, förhandlingschef privat sektor på Jusek. 

I undersökningen är löneskillnaden rensad för effekter av erfarenhet, sektor, befattning, bransch, deltid och geografi.

Resultatet är en löneskillnad på 3 100 kronor varje månad, vilket innebär ett lönegap på fem procent.

Nästan tretusen kronor mindre i månade för kvinnliga jurister
Siffrorna bygger på lönestatistik från över 28 000 jurister, ekonomer, kommunikatörer, personalvetare, samhällsvetare och systemvetare som är medlemmar i Jusek.

Störst är löneskillnaderna bland ekonomer och minst är den bland samhällsvetarna.

Bland juristerna är det justerade lönegapet mellan män och kvinnor drygt 4,5 procent, 2796 kronor i månaden. 

Skiilnad mellan privat och offentlig sektor
Löneskillnaderna skiljer sig också åt i olika sektorer. De är klart större i privat sektor jämfört med i offentlig. I privat sektor är gapet uppemot åtta procent, inom kommunerna är gapet bara två procent.

- Skillnaderna mellan sektorerna kan bero på att lokal facklig närvaro saknas på många håll i privat sektor och att alla inte omfattas av kollektivavtal.

- Frånvaro av till exempel föräldralön kan också göra att löneskillnaderna blir större, säger Maria Arrefelt, förhandlingschef privat sektor på Jusek

Viktigare för kvinnor med återkommande lönesamtal
Analyser som Jusek har genomfört pekar på att kvinnor har mer att vinna på att ha lönesamtal än män.

Statistiken visar att medlemmar som har haft lönesamtal har en högre lön än de som inte har haft det, och vinsten för kvinnor är mer än dubbelt så stor för kvinnor som för män.

- Resultaten pekar på att kvinnor har mycket att vinna på att ha lönesamtal. Det tar inte bort hela gapet, men det bidrar till att löneskillnaderna minskar.

- För de arbetsgivare som vill rekrytera och behålla duktiga medarbetare är könsneutrala löner en självklarhet, säger Lena Emanuelsson, förhandlingschef offentlig sektor på Jusek.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt