Skip to content

Mordbrandsfriad kvinna döms i hovrätten - handlade med uppsåt trots psykisk störning

Foto: Anders Wiklund/TT

Kvinnan tände eld på en fåtölj på psykiatriboendet där hon bodde. I tingsrätten friades hon, på grund av bristande uppsåt, men nu river hovrätten upp domen och dömer kvinnan. 

 

En 56-årig kvinna åtalades i Alingsås tingsrätt för mordbrand.

Kvinnan, som bodde i en lägenhet på ett psykiatriboende, hade tänt eld på en fåtölj i vardagsrummet. När brandkåren kom fram till huset slog öppna lågor ut från fönstret i vardagsrummet och det brann i fåtöljen och i en gardin.

Spridningsrisk
Av ett sakkunnigutlåtande framgick att brandspridningsrisk hade förelegat till hela den utsatta lägenheten och att risk för uppkomst av farlig miljö för människor att vistas i förelåg i samma lägenheter.

Kvinnan uppgav att hon var sjuk i schizofreni och att en röst hade sagt till henne att tända på fåtöljen. Tidigare under dagen hade hon bett om att få komma in på sjukhus, något som hon senare inte kunde minnas att hon hade sagt.

Inget uppsåt enligt tingsrätten
Tingsrätten ansåg att förhållandena hade varit sådana att det hade förelegat konkret fara för andras liv och hälsa och för omfattande förstörelse av andras egendom. Objektivt sett var det alltså fråga om mordbrand. Tingsrätten fann dock att kvinnans sjukdomstillstånd och omständigheterna kring gärningen visade att hon inte hade agerat med uppsåt i förhållande till den reella faran.

Åtalet ogillades därför av tingsrätten.

"Varit medveten"
Nu river Hovrätten för Västra Sverige upp domen. Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning i att det objektivt har varit fråga om mordbrand.

Till skillnad från tingsrätten tar hovrätten dock fasta på att kvinnan har varit väl medveten om att hon tände eld på fåtöljen, att brand uppstod och brandlarmet gick och att brandkåren kom. Hovrätten finner därför att kvinnan, genom att "tända på" fåtöljen, sökte påkalla personalens uppmärksamhet och få en reaktion så att hon skulle få den vård hon tidigare hade efterfrågat men inte fått.

Agerat med uppsåt
Kvinnan måste ha varit så medveten om och haft sådan kontroll över sitt handlande att hon insåg att hennes åtgärd skulle kunna leda till brand - ändå avstod hon inte från att sätta elda på fåtöljen.

Hovrätten bedömer att kvinnan har agerat med uppsåt och att åtalet därför är styrkt. Kvinnan döms för mordbrand, och påföljden bestäms till rättspsykiatrisk vård.

Ett hovrättsråd är skiljaktigt och ansluter sig till tingsrättens bedömning att det inte är visat att kvinnan begått gärningen med uppsåt.

Hovrättsrådet anser därför att åtalet ska ogillas.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Alt-texten
    Johanna Andersson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt