Skip to content

Man som brukar cannabis "när tillfälle ges" får behålla körkortet - kommer undan med varning

Foto: Darryl Dyck/TT

Kammarrätten upphäver Transportstyrelsens beslut om att återkalla en mans körkort efter att han dömts för ringa narkotikabrott. Trots att mannen vidgått att han ”brukar cannabis när tillfälle ges” anser kammarrätten att detta inte är skäl för återkallelse av körkortet. Mannen tilldelas därför en varning.

 

Transportstyrelsen beslutade i augusti förra året att återkalla den 33-åriga mannens körkort under sex månader efter att han dömts till ringa narkotikabrott.

Mannen överklagade Transportstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Göteborg, där han yrkade att körkortsåterkallelsen skulle upphävas eller ersättas med en varning.

"Inte opålitlig i ett nykterhetshänseende"
Mannen framhöll i förvaltnignsrätten att han är en social, skötsam och ”fysiskt aktiv person som lever under socialt välordnade former med sin sambo och deras gemensamma barn”.

Han är dessutom företagsledare och har därigenom "ett stort behov av körkort i sitt arbete".

Förvaltningsrätten gick på mannens linje och gjorde bedömningen att narkotikabrottet inte ensamt utgjorde tillräcklig grund för att återkalla körkortet och att Transportstyrelsen inte visat att mannen var opålitlig i nykterhetshänseende. Körkortsåterkallelsen upphävdes därför. 

"Brukar cannabis när tillfälle ges"
Transportstyrelsen överklagade domen till Kammarrätten i Göteborg, som nu gör en annan bedömning och bestämmer att mannen ska meddelas en varning.

Domstolen konstaterar att mannen i polisförhör uppgett att han använder cannabis ”i vart fall mer än en gång per månad”.

Han har i efterhand inte påstått att dessa uppgifter är felaktiga, utan i stället vid ett senare tillfälle även uppgett till Transportstyrelsen att han kan ”bruka cannabis när tillfälle ges”.

"Mer än tillfälligt bruk"
Kammarrätten finner att dessa uppgifter bekräftar att det är fråga om mer än ett tillfälligt bruk. Mannen måste därför anses vara ”opålitlig i nykterhetshänseende”, konstaterar domstolen.

Omständigheterna är dock, enligt domstolen, inte sådana att det finns anledning att återkalla körkortet.

Mannen meddelas därför endast en varning.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt