Skip to content

Lärare döms för ringa misshandel - slog elev i huvudet med bok

Foto: Jessica Gow/TT

Läraren åtalades för att ha slagit flera elever.  Nu döms han av tingsrätten för ett fall av ringa misshandel - men pojkens skadeståndstalan ogillas. 

 

En man som arbetat som lärare på en grundskola i Västervik döms för ringa misshandel av en elev i tredje klass.

"Råkat slå"
Händelsen ägde rum under en lektion i september 2017. Läraren medger att han råkat slå till pojken med en bok, men inte att han haft någon avsikt att göra pojken illa. Läraren har berättat att han under en gått runt i klassrummet och läst högt ur en bok. När han passerade pojken hade han, i syfte att få hans uppmärksamhet, ”viftat till” med boken som då råkade träffa pojken i huvudet.

Enligt läraren rörde det sig om en bok med mjuk pärm och en träff som inte var hård. Läraren kände trots detta att han gjort fel och bad, den då gråtande pojken, om ursäkt inför klassen.

 Hög risk för smärta
Tingsrätten finner det visat att läraren slagit pojken i huvudet med boken och att han insett att det förelåg en hög risk för att slaget skulle medföra smärta. Lärarens invändning om att han saknat uppsåt lämnas därför utan avseende.

Med beaktande av den försvårande omständigheten att gärningen begåtts av en lärare mot en elev under pågående lektion, bestäms påföljden till 80 dagsböter på totalt 12 000 kronor. Kränkningen anses dock inte så allvarlig att pojkens enskilda anspråk i form av skadestånd på 10 000 kronor, ska bifallas.

Åtalades för ytterligare elevmisshandel
Pojken får inte heller de 1 000 kronor som han begärt för sveda och värk. Läraren hade även åtalats för ringa misshandel av tre andra pojkar på samma grundskola.

En av dem skulle han också ha slagit i huvudet med en bok, medan han skulle greppat de båda andra pojkarna om nacken eller huvudet.

Kortfattade och vaga
Tingsrätten konstaterar att dessa tre pojkarnas beskrivningar av vad som hänt varit kortfattade och innehållit vaga uppgifter – särskilt i fråga om lärarens agerande åsamkat dem sådan smärta som krävs för misshandel.

Åtalet ogillas därför i denna del.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 


 

Ellen Bergkvist

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt