- Nu förtydligas vilket ansvar man har som advokat när det gäller penningtvätt och ger myndigheterna möjlighet att både ge höga böter och dra in tillståndet om man inte sköter sig, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP) till SVT Nyheter.

I dagsläget har Advokatsamfundet tillsynsansvar för advokatbranschen.

Det ska uttryckligen anges i lag att advokatfirmor fortfarande står under tillsyn av Sveriges advokatsamfund vid tillämpning av penningtvättslagen och vid överträdelser av penningtvättslagen ska samfundet få ingripa mot advokatfirmor genom uttalande, erinran och varning.

Efter överlämnande av Advokatsamfundet och i förening med varning mot advokaten eller firman – föreslås nu att Länsstyrelsen ska få ingripa mot dessa och personer i advokatfirmans ledning genom beslut om sanktionsavgift och tillfälligt förbud att ingå i advokatbolags ledning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2019.