Skip to content

”Lagen får konsekvenser som vi aldrig sett tidigare” – förlängd tillfällig utlänningslag skapar problem

Foto: Henrik Montgomery/TT

Förlängningen av den tillfälliga utlänningslagen kommer att leda till betydande svårigheter. Det framgår av Migrationsverkets remissvar på regeringens förslag om förlängning av den tillfälliga lagen. Enligt Migrationsverket kommer förlängningen leda till ett svåröverblickat regelverk som innebär fler komplexa avvägningar för Migrationsverket.

 

– Vi vill redan nu vara tydliga med att lagen får konsekvenser som vi aldrig sett tidigare, säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör vid Migrationsverket.

Familjeåterförening skapar problem
Migrationsverkets remissvar på regeringens förslag om förlängning av den tillfälliga lagen lämnades under måndagen in till Justitiedepartementet.

Enligt remisssvaret leder den ökade möjligheten för alternativt skyddsbehövande att återförenas med sina familjemedlemmar till komplexa avvägningar och långa handläggningstider för myndigheten.

Anledningen är att det kommer att genomföras betydligt fler prövningar av referenspersonens utsikt att beviljas permanent uppehållstillstånd.

Enligt förslaget ska bedömningen göras utifrån huruvida det finns ”välgrundade utsikter”, d.v.s. hur troligt det är att skydds­behovet kvarstår när det nuvarande tillståndet löper ut.

Dessutom ska även möjligheten att få permanent uppehålls­tillstånd vid försörjning eller som varaktigt bosatt också prövas – vilket gör att det rör sig om tre olika prövningar som ska göras i samma ärende.

Många kan drabbas av långa handläggningstider
Enligt Migrationsverket fick många av de personer som flydde från Syrien och fick asyl i Sverige år 2014-2015  status som alternativt skyddsbehövande.

I år kommer Migrationsverket pröva över 30 000 förlängningsansökningar.

– Det kommer betyda att de sökande drabbas av långa handläggningstider, på grund av alla de avvägningar som måste göras. Det vore bra om lagen förtydligar vilka omständigheter som ska vägas in, säger Mikael Ribbenvik.

Humanitära skäl annat svårt område
Ett annat område som Migrationsverket befarar bli svårtillämpat gäller barn och personer som är allvarligt sjuka och som kan få uppehållstillstånd av humanitära skäl.

I grundprövningen av humanitära skäl får ett uppehållstillstånd bara beviljas om det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att utvisa eller avvisa personen.

Detta har enligt Migrationsverket lett till att färre beviljats uppehållstillstånd och har gällt ända sedan den tillfälliga lagen trädde i kraft i juli 2016.

Kan behöva utvisa sjuka barn
Begräsningen till konventionsåtaganden gäller dock inte i verkställighetsstadiet.

Enligt Migrationsverket kan detta leda till att ett barn som i grundprövningen har svåra sjukdomssymptom nekas uppehållstillstånd, medan barn som drabbats av samma symptom fast i ett senare skede - under verkställighetsstadiet - beviljas uppehållstillstånd.

En förutsättning är att det bedöms vara fråga om nya omständigheter.

– Vi ser att vi även fortsättningsvis kommer att behöva utvisa svårt sjuka barn som tidigare beviljades tillstånd. Barnkonventionen blir svensk lag om mindre än ett år, men vi uppfattar inte att lagen har tagit det i beaktande, trots att förlängningen av tillfälliga lagen kommer att gälla då, säger Mikael Ribbenvik.

Helhetsperspektiv efterfrågas
Enligt Migrationsverket finns ett stort behov av ett helhetsperspektiv när det gäller utlänningsrätten, bland annat då de senaste åren har präglats av tillägg till den befintliga lagen och parallella lagstiftningar.

– Därför är det bra att en parlamentarisk kommitté bildas med uppdrag att titta på förutsättningarna att skapa ett långsiktigt hållbart regelverk, säger Mikael Ribbenvik.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt