Skip to content

Kvinna vinner efter överklagande - får ex-makes hyresrätt i skilsmässan

Paret skilde sig, och mannen fick i bodelningen den gemensamma hyresrätten i Stockholm. Men kvinnan väckte talan mot bodelningen, och menade att hon hade större behov av lägenheten - nu får hon rätt. 

 

I december 2017 upplöstes ett äktenskap mellan en man och kvinna boende i Stockholm - och kvinnan tillerkändes kvarsittningsrätt till deras gemensamma hyreslägenhet.

Bodelningsförrättaren tillskiftade i april 2018 dock mannen lägenheten - något som fått kvinnan att väcka klandertalan mot bodelningen.

"Större behov"
Kvinnan har vid Stockholms tingsrätt påstått att hon har större behov av lägenheten, då hon har sina tre barn boende hos sig. Mannen har å sin sida menat att han istället har större behov av bostaden, bland annat eftersom han efter äktenskapsskillnaden har ådragit sig en betalningsanmärkning som försvårar möjligheten till en ny hyresrätt.

Han har dessutom menat att kvinnan inte har råd att betala för lägenheten på lång sikt, då hyran uppgår till cirka 15 000 kronor per månad.

Bevisligen betalat
Avseende detta påstående finner dock tingsrätten att det av kvinnans uppgifter i målet samt intyg från stadsdelsförvaltningen framgår att hon uppbär sjukpenning, underhållstöd och bistånd för bland annat hyreskostnader, som sammanlagt uppgår till ca 24 000 kronor i månaden.

Tingsrätten beaktar även att kvinnan bevisligen förmått betala hyran för lägenheten sedan hon tillerkändes kvarsittningsrätt för bostaden.

Avseende behovsprövningen anser tingsrätten att utgångspunkten är att om enbart den ena parten har vårdnad om ett barn, är denna i regel i bäst behov av bostaden. Det framgår i målet att kvinnan åtminstone har två av sina barn boende hos sig, varav det ena är 14 år gammalt och det andra 19 år gammalt, men fortfarande gymnasiestuderande.

Kvinnan har störst behov
Med hänsyn framförallt till kvinnans vårdnadsplikt för sitt omyndiga barn, och omständigheten att mannen är ensamstående utan omyndiga barn, finner tingsrätten att kvinnan bäst behöver bostaden.

Förhållandena att det var mannens poäng i bostadskön som användes för att ursprungligen erhålla bostaden samt uppgiften om hans betalningsanmärkning påverkar inte bedömningen.

Sammantaget ändrar tingsrätten därmed bodelningsförrättarens beslut, och hyreslägenheten tillskiftas nu kvinnan.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Alt-texten
    Anna Ekdahl

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt