Skip to content

Kvinna vägrade bära arbetsbyxor av religösa skäl - jobb- och utvecklingsgaranti återkallas

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Kvinnan krävde att få bära kjol på jobbet - av religösa skäl. Nu återkallas hennes jobb- och utvecklingsgaranti. 

 

Arbetsförmedlingen Östra Östergötland beslutade i juni 2018 att återkalla en kvinnas anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.

Beslutet motiverades med att hon hade tackat nej till arbete och därmed förlängde sin tid i arbetslöshet. Kvinnan hade erbjudits ett så kallat modernt beredskapsjobb hos Skogsstyrelsen.

Ville ha kjol
I maj 2018 utförde kvinnan praktik genom arbete med bland annat röj- och motorsåg hos Skogsstyrelsen. Därefter var hon tveksam till att ta jobbet, eftersom hon ville ha kjol i stället för byxor på arbetstid.

Kvinnan hade informerats om att hon riskerade att förlora sin plats om hon inte accepterade att använda de arbetskläder som krävdes. Arbetsförmedlingen ansåg därför att kvinnan utan godtagbart skäl avvisade ett erbjudet lämpligt arbete.

Kvinnan överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Linköping, och yrkade att hon skulle ges rätt att återgå till jobb- och utvecklingsgarantin. Hon yrkade även att Arbetsförmedlingen skulle utge diskrimineringsersättning för den kränkning beslutet innebar, samt att Arbetsförmedlingen skulle betala skadestånd för den ekonomiska skada som beslutet inneburit.

Hon menade vidare att hon hade missgynnats på grund av sin religion, som innebär att hon täcker vissa delar av sin kropp i offentliga sammanhang. Hon ville kompromissa genom att ha på sig en kjol över arbetsbyxorna.

Motiverat av säkerhetsskäl
Förvaltningsrätten konstaterar inledningsvis att domstolen inte kan pröva yrkanden om diskrimineringsersättning och skadestånd, och avvisar därför dessa. Enligt förvaltningsrätten står det klart att kravet på viss klädsel i samband med arbete med röj- och motorsåg motiveras av säkerhetsskäl.

Förvaltningsrätten menar att det därför framstår som sakligt motiverat att dels ställa krav på att bära vissa skyddsbyxor, dels att inte tillåta användning av kjol.

Arbetsförmedlingen har alltså rättsligt stöd för beslutet att återkalla anvisningen till jobb- och utvecklingsgarantin, anser förvaltningsrätten, och avslår överklagandet.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Alt-texten
    Stefan Lundkvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt