Skip to content

Kvinna åtalades efter kaffebråk med kassörska - hävdade nödvärn - frias av oenig hovrätt

Foto: Claudio Bresciani / TT

Den 66-åriga kvinnan attackerade, enligt åklagaren, ett cafébiträde efter att hon anklagats för att ha stulit kaffe. Nu frias kvinnan - eftersom både hon och cafébiträdet fått skador - och det inte gått att utreda vem som angrep vem först. 

 

En idag 66-årig kvinna åtalades i Umeå tingsrätt för en misshandel som ska ha ägt rum på ett café i april 2018.

Drog i hår och öron
Enligt gärningsbeskrivningen ska 66-åringen ha tagit tag och dragit i en kvinnas hår och öron. 66-åringen har uppgett att hon stod i kassan när hon kände sig anklagad av kvinnan - som var anställd som cafébiträde - för att ha försökt stjäla kaffe.

Av utredningen framgår att kvinnan därefter gick in till diskrummet bakom kassadisken, varefter 66-åringen följde efter.

Bet kunden i handen
Kvinnan har uppgett att hon sa till 66-åringen att rummet endast var till för personal, och att 66-åringen då attackerade henne och tog tag i hennes öron och även en del av hennes hår. Det var först när kvinnan bet 66-åringen i handen som hon lyckades ta sig loss.

Enligt 66-åringen var det dock hon som blev attackerad.

Båda hade skador
Tingsrätten konstaterade att båda kvinnorna har lämnat detaljrika redogörelser som ger intryck av att vara självupplevda, och att båda säger att den andra gick till angrepp först.

Båda kvinnorna har dessutom dokumenterade skador som är förenliga med de händelseförlopp som de var för sig har beskrivit.

Nödvärnsinvändning
Tingsrätten fann det dock inte utrett vem som blivit utsatt för angrepp, och 66-åringens invändning om att hon agerade i nödvärn till följd av att kvinnan påbörjat ett våldsamt angrepp mot henne kunde därför inte lämnas utan avseende.

Åtalet ogillades därför.

Hovrätten för Övre Norrland fastställer nu underinstansens dom, efter att åklagaren och kvinnan överklagat dit.

Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att det får anses utrett att 66-åringen begått den åtalade gärningen och att den i sig kan bedömas som misshandel.

Avseende nödvärnsinvändningen instämmer hovrätten i bedömningen att det kan ha rört sig om ett handlande i nödvärn, och att åklagaren inte förmått motbevisa invändningen.

"Inte trovärdig"
En nämndeman är dock skiljaktig och anser att 66-åringens berättelse inte är trovärdig, och att hennes invändning om nödvärn därför kan lämnas helt utan avseende. Nämndemannen anser därför att överklagandet borde bifallas.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt