Skip to content

Juridikprofessor dömd för misshandel och hemfridsbrott - nekas prövning i HD

Foto: TT/Dagens Juridik

Det blir inget prövningstillstånd för den juridikprofessor som av hovrätten dömdes för misshandel och hemfridsbrott i slutet av förra året. Hovrättens dom på 48 000 kronor i dagsböter och femtusen kronor i skadestånd står därmed kvar. 

 

Misshandeln ägde rum i den dåvarande gemensamma bostaden några dagar efter det att paret hade kommit hem från BB med sina nyfödda barn.

I bostaden befann sig då, förutom barnen, kvinnan, mannen samt kvinnans syster. Tidigare under dagen och dagarna innan hade dessutom släkt och vänner vid olika tillfällen kommit på besök för att hälsa på det nyfödda barnet.

Kvinnan har hävdat att mannen sedan hemkomsten från BB fram till dess att hon lämnade lägenheten dagen efter uppträdde illa på olika sätt.

Påstås ha slagit kvinnan
Enligt kvinnan "drack han för mycket, handskades ovarsamt med de nyfödda barnen, skrek och grälade på henne, påstod att hon var psykiskt sjuk och var fysisk mot henne, bland annat fick hon en örfil". 

En kväll stod hon i lägenhetens hall, vänd mot sin syster som pratade i telefon med mannens mamma, när han kom emot henne från vardagsrummet och gav henne ett knytnävsslag på vänster överarm.

Hennes syster ska ha sagt till mannens mamma i telefon att "nu slår han henne" för att sedan avsluta samtalet och lämna lägenheten tillsammans med kvinnan och barnen.

Mannen tillstod att paret varit oense de aktuella dagarna, men hävdar att den påstådda misshandeln är något som kvinnan och hennes syster har hittat på. Enligt mannen ska bråken istället ha handlat om hans sjuka pappa och om hur de skulle hantera sin sjuka hund. 

Kvinnans berättelse trovärdig
Tingsrätten konstaterade att kvinnan "på ett mycket ingående sätt" beskrivit händelseförloppet under de aktuella dagarna och dessutom "gett in en lång skriflig redogörelse av händelseförloppet till polisen, och att hennes berättelser vid huvudförhandlingen förefaller stämma överens med den i alla delar".

Samtidigt gav, enligt tingsrätten, telefonsamtalen som förts mellan kvinnans syster och mannens förälrar samma kväll inget stöd för att det skulle förekommit något slag utan att det rört sig om "hårda ord från båda sidor". 

Dessutom påpekade mannens försvarare att händelsen anmälts först cirka ett år senare och i anslutning till att kvinnan fått sin begäran om ensam vårdnad och gett barnen rätt till interimistiskt umgänge med mannen. 

Försvaret påstod dessutom att kvinnan gjort ett stort antal orosanmälningar till socialtjänsten som inte lett till några åtgärder. 

Tingsrätten friade mannen
Enligt tingsrätten innebar avsaknaden av läkarundersökning på kvinnan, samt vad som kommit fram om hennes agerande i olika sammanhang efter händelsen att "det inte heller går att helt frigöra sig från misstanken att hon kan ha anledning att felaktigt påstå att X (den tilltalade) utsatt henne för brott".

Vid en sammantagen bedömning ansåg tingsrätten därför inte att det kunde ställas utom rimligt tvivel att misshandlat kvinnan och frikände därför mannen från misshandeln. 

Åtalades även för hemfridsbrott
Professorn åtalades också för hemfridsbrott efter att han, tillsammans med två kollegor från universitetet, hämtat mannens samling av CD-skivor i parets tidigare gemensamma lägenhet när kvinnan och barnen var borta. 

Tingsrätten konstaterade i denna del att det mesta talade för att mannen "objektivt sett kränkte MÄ:s (kvinnans) hemfrid när han mot hennes vilja gick in i lägenheten vid det aktuella tillfället", men att han och hans kollegor var "helt övertygade om att han hade rätt att hämta sina saker". 

Han frikändes därför även i denna del. 

Hovrätten gjorde annan bedömning
Åklagaren överklagade den friande domen till Svea hovrätt som, till skillnad från tingsrätten, ansåg att det saknades stöd för att kvinnan och hennes syster skulle ha kommit överens om att "sanningslöst anklaga mannen" och att  detta inte framstod som rimligt. 

Inte heller den sena polisanmälan eller antalet orosanmälningar ansågs av hovrätten tala för att anmälan skulle vara falsk. 

Mannen dömdes därför av hovrätten för ringa misshandel. 

Vad gäller hemfridsbrottet ansåg hovrätten även i denna del att åtalet var styrkt genom att mannen inte bodde där och kände till att kvinnan motsatte sig att han gick in i lägenheten. Han dömdes således även för hemfridsbrott av hovrätten. 

Nekades prövningstillstånd
Mannen överklagade Svea hovrätts dom till Högsta domstolen som nu beslutat att inte bevilja mannen prövningstillstånd. 

Hovrättens dom på 100 dagsböter á 480 kronor och 5 000 kronor i skadestånd till kvinnan står därmed fast. 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt