Skip to content

JO kritiserar företrädare för Uppsala universitet - skrev nedlåtande om student i e-post

Foto: Fredrik Persson/TT

Prefekterna och examinatorn uttryckte sig nedlåtande om en student i e-postmeddelanden. Bland annat spekulerade de om han var "psykopat". Nu kritiseras de av Justitieombudsmannen, JO. 

 

En student vid Uppsala universitet var föremål för ett disciplinärende. Innan ärendet hade anmälts, under dess beredning och efter att universitetets disciplinnämnd hade fattat ett beslut utsattes studenten för ytterligare åtgärder av två prefekter och en examinator.

Anmälde till JO
Hösten 2017 anmälde studenten universitet, disciplinnämnden och företrädare för universitetet till Justitieombudsmannen, JO.

Studenten menade att universitet hade agerat partiskt i sin behandling av honom.

Subjektiva åsikter
I e-postkonversationer hade prefekterna och examinatorn gett uttryck för subjektiva åsikter om studenten som person.

Bland annat hade de ägnat sig åt spekulationer kring huruvida han var psykopat. De diskuterade dessutom möjligheten att, om studenten skulle frias av disciplinnämnden, ändå "punktmarkera" honom.

JO påpekar nu att förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter enligt regeringsformen ska iaktta saklighet och opartiskhet i sin verksamhet.

Denna objektivitetsprincip ska omfatta inte bara hur saken handläggs, utan också myndighetens själva agerande.

Uttryckt sig oacceptabelt
JO konstaterar att de två prefekterna och examinatorn har uttryckt sig oacceptabelt om studenten. Det är inte heller acceptabelt att en student ska bli "punktmarkerad" om denne har friats från misstankar om fusk, menar JO.

Prefekterna och examinatorn har alltså brutit mot kravet på saklighet och opartiskhet i 1 kap. 9 § RF och kritiseras därför av JO.

 

Johanna Andersson

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt