Skip to content

”Jämlik och modern reglering” – nytt lagförslag om föräldraskapspresumtion för partner

Foto: Christine Olsson/TT

Familjerätten ska moderniseras. Det är syftet med en utredning om lagändringar av föräldraskapspresumtion, elektronisk bekräftelse av faderskap och föräldraskap, samt förslag på en ny lag om rättsgenetiska undersökningar.


Utredningen Nya regler om faderskap och föräldraskap tillsattes av regeringen i mars 2016 och syftar till att skapa en mer ändamålsenlig, jämlik och modern reglering kring föräldraskap.

Föräldraskapspresumtion för gifta kvinnor
Bland annat föreslår utredningen att det ska införas en föräldraskapspresumtion, som ska motsvara den faderskapspresumtion som finns i dagsläget.

Presumtionen innebär att en kvinna eller en partner som är gift med barnets mor vid barnets födelse automatiskt ska anses vara barnets förälder.

Denna presumtion ska även gälla i det fall den ena föräldern eller båda föräldrarna ändrat sin könstillhörighet.

Enligt utredningen gynnar förslaget kvinnliga gifta eller registrerade par, och par där en eller båda makarna ändrat könstillhörighet, eftersom föräldraskapet ska presumeras på samma sätt som faderskap istället för att fastställas genom bekräftelse eller dom som i dagsläget.

Elektronisk bekräftelse av faderskap
Utredningen innehåller också förslag på att det ska bli möjligt att bekräfta ett föräldraskap eller ett faderskap på elektronisk väg 14 dagar efter att barnet har fötts.

Enligt utredningen är anledningen att de formkrav som gäller för bekräftande av föräldra- eller faderskap numera även går att uppfylla på elektronisk väg.

Enligt utredningen kommer förslaget i denna del gynna majoriteten av de barn som föds av en ogift mor i Sverige, eftersom tiden för bekräftande av faderskap eller föräldraskap förkortas.

Ansvarig för utveckling och administrering av det nya elektroniska systemet för godkännande blir Skatteverket.

Ny lag om rättsgenetisk undersökning
Utredningen föreslår även en ny lag om rättsgenetisk undersökning som ska gälla vid utredningar om faderskap vid domstol eller socialnämnd.

Den nya lagen är tänkt att ersätta den nuvarande s.k. blodundersökningslagen.

Nyheter i den nya lagen är att den är teknikneutral och inte uppställer krav på att undersökningen ska genomföras på visst sätt, exempelvis genom blodprover.

Enligt utredningen ska Rättsmedicinalverket stå för att utföra de undersökningar som kommer att genomföras med stöd av den nya lagen.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 

 

 


  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt