Skip to content

Internt meddelande mellan HR-chef och kommundirektör utgör allmän handling

Foto: Martina Holmberg / TT

Kommunen vägrade lämna ut mejlkonversationer mellan HR-chefen och kommundirektören. Men nu kammarrätten mannen som begärde ut dem rätt - de är allmänna handlingar. 

 

En man ansökte vid två tillfällen hos Falu kommun om att få ta del av drygt 65 stycken e-postmeddelanden mellan olika befattningshavare inom kommunen.

Kommunstyrelsen beslutade i två beslut att delvis avslå mannens ansökningar.

"Internt material"
Det första beslutet, avseende begäran om att få ta del av ett e-postmeddelande från HR-chefen till kommundirektören, motiverades med att det dels rörde sig om internt material och inte upprättade eller på annat sätt allmänna handlingar, dels att det gällde uppgifter om "personalsocial och personaladministrativ verksamhet samt hälsa och sexualliv".

Det andra beslutet motiverades med att det var interna e-postmeddelanden mellan skyddsombud och fackliga företrädare, som inte utgjorde allmänna handlingar.

Avslutat ärende
Mannen överklagade besluten till Kammarrätten i Sundsvall, som ändrar kommunstyrelsens förstnämnda beslut på så sätt att e-postmeddelandet ska lämnas ut. Kammarrätten framhåller att det visserligen är ett internt meddelande inom kommunstyrelsen, men att det hänför sig till ett avslutat ärende och att meddelandet därför är allmän handling.

Domstolen anser därför att det är fråga om en allmän handling, och konstaterar samtidigt att det inte kan antas att någon enskild person eller närstående till enskild kan lida men om uppgift i meddelandet röjs.

Inte självständig ställning
Överklagandet bifalls därför i den delen. Avseende övriga handlingar instämmer däremot kammarrätten i kommunstyrelsens bedömning att meddelandena har skickats internt.

Rätten slår fast att sändare och mottagare inte har en sådan självständig ställning gentemot varandra att meddelandena ska anses som inkomna och allmänna handlingar.

Domstolen avslår därför överklagandet i övriga delar.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt