Skip to content

Inte visat att pappa tog strypgrepp på sons lärare - frias från våld mot tjänsteman

Foto: Jessica Gow/TT

Mannen sökte upp sin sons lärare, och tog, enligt åtalet strypgrepp på honom och slog honom i ansiktet. Men pappan hävdade nödvärn, och frias nu av tingsrätten. 

 

En man åtalades vid Solna tingsrätt för att ha tagit strypgrepp på sin sons lärare och slagit honom i ansiktet. Händelsen skulle ha ägt rum på en skola i Spånga en dag i maj 2017 i samband med att slutbetygen för eleverna i årskurs nio skulle sättas.

Sökte upp läraren
Det var efter att mannen fått information som han tolkade som att hans son skulle särbehandlas negativt avseende slutbetyg i religion och historia, som han tillsammans med sin son och fru sökte upp läraren på skolan. Mannen medger att han utdelat ett slag mot lärarens ansikte, men har invänt att detta skett i nödvärn efter att han först själv blivit slagen, men förnekar att han också skulle ha tagit strypgrepp på läraren.

"Bristande bevisning"
Åklagaren har yrkat att mannen ska dömas för våld mot tjänsteman - men tingsrätten friar nu mannen med hänvisning till bristande bevisning. En annan lärare på skolan har vid tingsrätten vittnat om att han sett mannen både utdela slag mot, och ta strypgrepp på, kollegan.

Värderas med försiktighet
Mannens son och fru har däremot uppgett att de inte sett mannen ta något strypgrepp på läraren. Med beaktande av att det handlat om ett snabbt och "rörigt" händelseförlopp som ägde rum för drygt ett och ett halvt år sedan finns det enligt tingsrätten anledning att värdera samtliga vittnesuppgifter med stor försiktighet.

Helt utomstående vittnen saknas. Det finns visserligen fotografier på lärarens hals, men inte heller dessa ger tillräckligt stöd för att ställa det utom rimligt tvivel att mannen tagit strypgrepp på läraren. Vad gäller slaget i lärarens ansikte menar tingsrätten att det inte kan uteslutas att mannen faktiskt först träffats av lärarens hand, och att han i sitt upprörda tillstånd uppfattat det som att läraren uppsåtligen utdelat ett slag mot honom.

Inte uppenbart oförsvarligt
Med beaktande av den "tumultartade situationen" har mannen inte heller, i en så kallad inbillad nödvärnssituation, gått till motangrepp på ett sätt som varit uppenbart oförsvarligt.

Åtalet lämnas därför helt utan bifall.

 

Ellen Bergkvist

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt