Skip to content

Inte diskriminering när lekland förbjöd rullstol - nödvändigt ur säkerhetssynpunkt

Foto: Anders Wiklund/TT

Flickan nekades att leka på ett lekland - eftersom hon satt i rullstol. Nu konstaterar tingsrätten att leklandet hade rätt att neka flickan - eftersom det var "nödvändigt ur säkerhetssynpunkt". 

 

En idag 9-årig flicka yrkade genom Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering att Göteborgs tingsrätt skulle förplikta Lekstan Café AB att till flickan utge 20 000 kronor i ersättning avseende diskriminering.

Födelsedagskalas
Flickan har en funktionsnedsättning som innebär att hon använder rullstol, och i oktober 2016 besökte hon tillsammans med sina föräldrar leklandet för ett födelsedagskalas.

En av de anställda informerade flickans pappa om att rullstolar inte fick användas inom den inhägnade lekytan, eftersom hårda och vassa föremål inte var tillåtna där av säkerhetsskäl.

"Upplevde som kränkande"
Pappan ombads därför att se till att flickan avlägsnade sig från ytan - vilket de också gjorde. Efter en stund gick dock pappan tillbaka med flickan till lekytan, eftersom han menade att det inte fanns någon regel med den innebörd som den anställda gjort gällande. När flickan återigen blev ombedd att avlägsna sig från ytan konfronterade pappan den anställda, och bad henne att be flickan om ursäkt. Den anställda ska då ha bett flickan om ursäkt "för att hennes föräldrar inte förstod", vilket familjen upplevde som kränkande. Bolaget menade dock att man inte har nekat flickan inträde till lekytan, eftersom hon var välkommen att vistas där utan rullstolen.

Den anställda informerade också föräldrarna om att det gick bra att använda rullstolen i andra delar av anläggningen.

Finns policy
Tingsrätten anser att utredningen ger stöd för att bolaget har en policy som inte tillåter hårda och vassa föremål på den aktuella lekytan, och att det saknas skäl att ifrågasätta bolagets uppgift om att policyn finns med hänsyn till barnens säkerhet och hygienskäl.

Domstolen anser inte att policyn innebär att flickan har behandlats sämre än någon annan i en adekvat jämförbar situation. Tingsrätten framhåller att även om rätten hade kommit fram till att det varit fråga om ett missgynnande så finns det ingenting som talar för att det skulle ha orsakssamband med funktionsnedsättningen.

Domstolen anser därför att varken någon direkt eller indirekt diskriminering har förelegat.

"Lämplig och nödvändig"
Tingsrätten framhåller också att det måste ställas höga krav på att lekmiljön är utformad på ett sätt som inte äventyrar barns säkerhet och hälsa, och att policyn därför framstår "under alla förhållanden som lämplig och nödvändig".

Käromålet lämnas därför utan bifall.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt