Skip to content

Hundra barnvåldtäkter räcker inte för maxstraff - men HD skärper straffet för den dömde mannen

Riksåklagaren Petra Lundh begärde att mannen skulle dömas till maxstraffet - 14 års fängelse - av Högsta domstolen. Foto: Jessica Gow/TT och DJ

Högsta domstolen skärper straffet mot den man som under en femårsperiod utsatt en ung flicka för omkring hundra våldtäkter - från nio till tolv års fängelse. Högsta domstolen anser dock, till skillnad från riksåklagaren, att gärningarna inte är tillräckligt för att döma mannen till maxstraff. 

 

Den 33-årige mannen dömdes ursprungligen av Kristianstad tingsrätt till elva års fängelse - ett straff som dock sänktes av Hovrätten över Skåne och Blekinge till nio års fängelse.

Domen omfattar närmare hundra fall av grov våldtäkt mot barn under en period på cirka fem år och grovt sexuellt övergrepp mot barn vid ett stort antal tillfällen. Samtliga brott har varit riktade mot ett och samma barn.

"Djupt kränkande och smärtsamt"
Riksåklagaren Petra Lundh överklagade domen till Högsta domstolen och krävde att straffet skulle skärpas till 14 års fängelse. Hon skrev i sitt överklagande:

 ”Det är fråga om synnerligen allvarliga, djupt kränkande och i flera fall smärtsamma sexualbrott riktade mot en mycket ung person (barn) som till följd av sin relation till X (den tilltalade), sin låga ålder när övergreppen inleddes, sin särskilda utsatthet och sårbarhet saknat alla möjligheter att värja sig och därmed freda sin sexuella integritet, vilket X hänsynslöst utnyttjat för att under lång tid och vid ett mycket stort antal tillfällen tillgodose sin egen sexuella tillfredsställelse.”

HD skärper straffet
Högsta domstolen beslutade sig för att meddela prövningstillstånd i höstas och har idag meddelat att man skärper mannens straff, från nio till tolv års fängelse.

Enligt HD har gärningarna utövats "återkommande och systematiskt" samtidigt som den dömde mannen "vid utförandet av gärningarna och under hela den tid som brottsligheten pågått genomgående visat stor hänsynslöshet".

Målsäganden, som var nio år när övergreppen började, har, enligt Högsta domstolen, befunnit sig i en "skyddslös, utsatt och närmast tvångsliknande situation, där målsäganden inte haft någon verklig möjlighet att undgå övergreppen under den tid som de pågick".

Får 12 års fängelse
Det "kvalitativt försvårande" har i detta fall, enligt HD, inte utgjort inslag i någon enskild gärning och "måste därför ges stor betydelse utöver det samlade straffvärdet hos de enskilda gärningarna i sig".

Mot denna bakgrund anser Högsta domstolen att straffvärdet för den samlade brottsligheten i detta fall mostsvarar tolv års fängelse.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt