Skip to content

Hovrätten river upp dom om misshandel på Finlandsfärja - gärningsmannaskap inte styrkt

Foto: Hasse Holmberg/TT

Mannen dömdes i tingsrätten för att ha misshandlat en man på en Finlandsfärja. Nu river hovrätten upp domen - eftersom det var mörkt i lokalen och vittnets utpekande därför kan ifrågasättas. 

 

En man åtalades för misshandel vid Stockholms tingsrätt. Av utredningen i målet framgår att en man hade knäat och slagit en annan man i ansiktet på en Finlandsfärja. Frågan i målet var om det var den åtalade mannen som misshandlat målsäganden.

Flickvän vittne
Tingsrätten fann att så var fallet, och fäste vikt vid vittnesmål från målsägandens flickvän, som varit med vid händelsen, och inlåsningsrapporten för mannen. Under den aktuella färden hade totalt fem personer gripits, och av dessa var det endast den åtalade mannens rapport som beskrev ett händelseförlopp som stämde överens med det som gjordes gällande i åtalet - bland annat framkom av mannens rapport att han slagit en annan man i ansiktet.

Mannen dömdes därför för misshandel. Påföljden bestämdes till villkorlig dom med samhällstjänst om 75 timmar.

"Mörkt i lokalen"
Domen överklagades till Svea hovrätt, som nu gör en annan bedömning. Hovrätten anser att målsägandens flickvän i och för sig har gett ett trovärdigt intryck, men att det finns anledning att bedöma hennes uppgifter med försiktighet - bland annat framhåller domstolen att det vid tillfället funnits många personer och varit mörkt i lokalen.

Hovrätten framhåller även att andra personer omhändertagits under färden och att det inte hållits något vittnesförhör med de vakter som gripit mannen under kryssningen.

Oklart när misshandeln skedde
Hovrätten anser därför att det inte kan uteslutas att mannen omhändertogs av någon annan anledning än den som påståtts i målet. Hovrätten fäster även vikt vid att målsäganden och flickvännen har uppgett att misshandeln ägt rum samtidigt som en konsert pågick, i närheten av scenen.

Den åtalade mannen har, å sin sida, förklarat att han under konserten befann sig tillsammans med sitt sällskap på en balkong och först efter konsertens slut gick ned till utrymmet framför scenen. Mannens uppgifter har dessutom bekräftats av flera vittnen som befunnit sig tillsammans med mannen under konserten.

Mot bakgrund av detta anser hovrätten inte att det är styrkt att den åtalade mannen är gärningsmannen och åtalet ogillas därför.

  • Alt-texten
    Luna Särman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt