Skip to content

Hovrätten river upp dom om ensam vårdnad - samarbete via sms tillräckligt

Foto: Jessica Gow/TT

I tingsrätten fick kvinnan ensam vårdnad om hennes och ex-makens dotter på grund av samarbetssvårigheter. Nu konstaterar hovrätten att samabetet, via sms, fungerar - och att detta är tillräckligt. 

 

En kvinna ansökte i Kalmar tingsrätt om ensam vårdnad om sin snart treåriga dotter. Pappan motsatte sig att mamman fick ensam vårdnad, och hävdade att det fanns förutsättningar för vårdnaden att fortsatt vara gemensam.

Inte konstruktivt samarbete
Parterna separerade innan dottern föddes och hon har sedan födseln bott med mamman. Tingsrätten ansåg att utredningen tydligt visade att parterna inte har lyckats etablera något konstruktivt samarbete i frågor om dottern, och att mamman redan tar ett sådant ansvar för dottern att hon i praktiken också tar ensamt ansvar för vårdnaden.

Konfliktfylld relation
Tingsrätten menade att parternas relation var så dålig att det bästa för dottern var om vårdnaden inte var gemensam, och beslutade därför att bevilja mamman ensam vårdnad. Pappan överklagade till Göta hovrätt, som nu river upp tingsrättens dom. Det har framkommit att parterna har en konfliktfylld relation, men den utredning som lagts fram hänför sig till förhållanden flera år tillbaka i tiden, konstaterar hovrätten.

Sms-kontakt
Domstolen erinrar också att det som man har att bedöma är parternas samarbetsförmåga i frågor som rör barnet. Hovrätten anser att det saknas konkreta exempel på hur parterna har brustit i sin samarbetsförmåga på ett sätt som påverkat dottern negativt. Parterna är eniga om att de har en sms-kontakt rörande frågor om dottern, och det har inte gjorts gällande att denna inte skulle fungera. Även planering av umgänget har fungerat tillfredsställande.

Hovrätten anför också att det att pappan varit passiv under perioder inte innebär att parterna har en sådan bristande samarbetsförmåga att gemensam vårdnad är omöjlig.

Hovrätten anser sammantaget att parternas samarbetsförmåga är tillräckligt god för en gemensam vårdnad, och tingsrättens dom ändras därför i enlighet med detta.

Barnets bästa
Parterna är överens om att dottern ska ha sitt stadigvarande boende hos mamman vid en sådan utgång, och hovrätten instämmer i att denna lösning är i enlighet med barnets bästa. En lagman och en nämndeman är skiljaktiga i avgörandet och menar att tingsrättens beslut om ensam vårdnad ska fastställas.

De skiljaktiga ledamöterna anser att utredningen visar att det finns en djupgående konflikt mellan parterna och att samarbetssvårigheterna inte verkar vara av "övergående natur", vilket innebär att förutsättningar för gemensam vårdnad saknas.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt