Skip to content

Hovrätten räknade fel när man prutade tolkens kostnadsräkning - får bakläxa i HD

Foto: Johan Hallnäs/TT

Hovrätten räknade fel när man prutade tolkens räkning och ersatte honom med 11 halvtimmar istället för 11 heltimmar. Det konstaterar Högsta domstolen som går på tolkens linje och beviljar honom den ersättning han begärde i hovrätten. 

 

Mannen begärde i Hovrätten för Västra Sverige ersättning för 6,5 timmars arbete, för 14 timmars tidsspillan, för 11 timmars tidsspillan under obekväm arbetstid, för traktamente samt för övriga utlägg och mervärdesskatt. 

Totalt handlande det om en ersättning på 22 468 kronor.

Tolkade sällsynt dialekt
Tolken begärde ersättning för så kallad tolktaxa III, med hänvisning till att han tolkar till en sällsynt dialekt.

Hovrätten ansåg dock att det saknades skäl att frångå tolktaxa I och beviljade därför en total ersättning på 15 875 kronor.

Ersättningen avsåg bland annat resa mellan Stockholm och Göteborg och hovrätten beviljade här ersättning för 11 halvtimmars tidspillan på obekväm tid.

Överklagade till Högsta domstolen
Mannen överklagade till HD och yrkade att hovrätten i själva verket godtagit hans yrkande om ersättning på obekväm tid, men att man på grund av ett räknefel har beviljat ersättning för 11 halvtimmar istället för 11 timmar.

Dessutom hade hovrätten i sitt beslut också angett att mannen haft rätt till ersättning för tidsspillan avseende begärd restid med tillägg för obekväm tid.

HD ger mannen rätt
Den tolktaxa som gällde för uppdraget innebär att restid på obekväm tid ersätts för varje påbörjad halvtimme.

Tolken har rest på obekväm tid i 10 timmar och 10 minuter, vilket innebär att tillägg ska utgå för 21 halvtimmar, konstaterar HD.

Högsta domstolen går därför på mannens linje och ändrar hovrättens beslut i enlighet med hans yrkande. 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt