Skip to content

Grönt ljus för utvisning till Syrien för fängelsedömd - trots "mycket allvarligt säkerhetsläge"

Foto: TT

Den 22-årige mannen döms till utvisning till Syrien - trots det pågående kriget. Hovrätten konstaterar att frågan om huruvida utvisningen kan verkställas får hanteras i samband med frigivningen. 

 

Hovrätten för Västra Sverige ändrar ett tidigare avgörande från Värmlands tingsrätt och beslutar att en syrisk medborgare som fällts för bland annat grovt vapenbrott ska utvisas från Sverige.

Den idag 22-åriga mannen ansökte i oktober 2014 om asyl i Sverige och fick i september 2015 permanent uppehållstillstånd.

Hade revolver
I den aktuella tingsrättsdomen dömdes han för narkotikabrott och ringa narkotikabrott, men den allvarligaste gärningen bestod i innehav av en illegal så kallad Magnumrevolver.

Vapnet hade hittats gömt under en sten i ett skogsparti. Det fanns inga tekniska spår som knöt det till 22-åringen men tingsrätten ansåg att uppgifter som hade lämnats av 22-åringens ex-flickvän var tillräckligt för att knyta honom till vapnet.

Det var med hjälp av dessa uppgifter som vapnet hade kunnat hittas av Polisen, efter hundsök i skogen.

Återfallit i brott
Tingsrätten konstaterade att 22-åringen så sent som 2017 dömts för bland annat grovt vapenbrott och att han hade återfallit i grov kriminalitet under sin villkorliga frigivning. Det saknades enligt tingsrätten särskilda skäl för att avvika från fängelsepåföljd och 22-åringen dömdes till fängelse i två år och två månader.

När det gäller utvisningen hänvisade tingsrätten till den allvarliga situationen i Syren, som enligt Migrationsverket innebär att "i huvudsak alla och envar vid ett återvändande löper en individuell risk för skyddsgrundande behandling".

Tingsrätten ansåg inte att något talade för att situationen i Syrien skulle förbättras innan villkorlig frigivning skulle bli aktuell och åklagarens yrkande om utvisning av 22-åringen ogillades därför.

Inte möjligt avgöra hinder
Hovrätten ändrar inte tingsrättens avgörande så vitt avgör skuld, rubricering eller påföljd, men gör alltså en annan bedömning i utvisningsfrågan. Villkorlig frigivning kan i 22-åringens fall bli aktuellt i mars 2020.

Det är enligt hovrätten inte möjligt att säga om det generella verkställighetshindret avseende Syrien kommer att bestå till dess.

Osäkerheten gör dock enligt hovrätten inte att utvisningsyrkandet ska ogillas, utan det är en fråga som får hanteras enligt utlänningslagen i samband med frigivningen.

Hovrätten utvisar därför 22-åringen med tio års återreseförbud.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt