Skip to content

Greps med nycklar till källarförråd med skarpladdade vapen - frikänns av oenig hovrätt

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Utan teknisk bevisning och med de oklarheter som finns i målet kan det inte anses styrkt att de två åtalade männen förvarat narkotikan och vapnen i ett källarförråd - trots att de hade nycklar dit. Det konstaterar hovrätten som river upp tingsrättens dom och frikänner männen helt från grovt vapenbrott och narkotikabrott. 

 

De två männen, 32 repskektive 24 år gamla, åtalades för grovt vapenbrott och narkotikabrott efter ett polisingripande där de båda pekats ut som gärningsmän vid en bilstöld.

När Polisen vid det aktuella tillfället sökte upp de 32-årige mannen sprang han iväg in i en port till ett flerfamiljshus, för att sedan komma ut i en annan närliggande port.

Upptäckte vapen och narkotika i källaren
Av polisutredningen framgår att nyckelbrickan till 32-åringens nyckelknippa endast kunde öppna den första porten, men att man via källaren kunde ta sig till en annan fastighet och ut genom den andra porten.

I den senare fastighetens källarförråd påträffade Polisen cannabis, en skarpladdad kulsprutepistol och en halvautomatisk, skarpladdad, pistol. 

Även 24-åringen påträffades och greps i närheten av fastigheten – och i samband med gripandet kunde Polisen konstatera att han hade ett par nycklar som passade till låset till det aktuella källarförrådet.

Dömdes i tingsrätten utan teknisk bevisning
Trots att det saknades teknisk bevisning ansåg Solna tingsrätt att "genomgången av bevisläget i målet styrkt att X och Y har haft källarförrådet med däri ingående innehåll i sin besittning".

De två männen dömdes därför för narkotikabrott och grovt vapenbrott till fängelse i ett år och fem månader. 

Hovrätten är av annan uppfattning
Domen överklagades till Svea hovrätt, som i motsats till tingsrätten, anser att det finns en rad oklarheter i målet samt att avsaknaden av den tekniska bevisningen är problmeatisk.

Bland annat framhåller domstolen att det inte är tydligt om någon annan person haft en koppling till källarförrådet.

32-åringen har även haft en före detta sambo som bor i fastigheten och har därför, enligt hovrätten, haft en annan anledning att befinna sig där.

Frikänner männen helt från vapenbrott
Hovrätten finner därför att det inte är styrkt att männen innehaft vapnen, ammunitionen och narkotikan i källarförrådet, och åtalet ogillas därför i denna del.

Den enda delen av åtalet som hovrätten finner styrkt är att 32-åringen innehaft cannabis när han greps av polisen.

Han döms därför för ringa narkotikabrott till villkorlig dom förenad med böter, medan 24-åringen frikänns helt.

En nämndeman är skiljaktig och anser att tingsrättens dom bör fastställas.

  • Alt-texten
    Luna Särman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt