Skip to content

Grannens "dödande ljud" inte bevisade trots inspelningar - hyresgäst förlorar tvist i hovrätten

Arkivbild.

Mannen ansåg att de ljud som hans granne gav ifrån sig var så höga att de kunde döda, eller åtminstone åsamka honom en stroke. Varken hyresnämnden eller hovrätten ansåg dock att det fanns bevis för mannens yrkande och avslog hans överklagande. 

 

Mannen yrkade att Hyresnämnden i Västerås skulle förplikta hans hyresvärd – ett bostadsbolag – att omgående åtgärda ljudstörningar som kommer från bland annat flera kylskåp i en grannes lägenhet.

Grannen stör också, enligt mannen, genom att till exempel flytta runt möbler nattetid.

"Spänd relation till grannen"
Mannen uppgav att han haft en spänd relation till grannen, eftersom denne ”håller på med industritillverkning i sin lägenhet och denne anser att han behöver en massa olika kylskåp”.

Enligt mannen har han vid ett flertal gånger kontaktat bostadsbolaget, men eftersom bolaget betraktar honom och hans fru som "fiender" har inga åtgärder vidtagits. 

Skickade inspelningar till Europadomstolen
När bostadsbolaget inte vidtagit några åtgärder å mannens vägnar har han istället skickat ”ett samlat material på en CD-skiva till Europadomstolen, då ingen vill ta hand om frågan i Sverige”.

Ljudnivåerna överstiger, enligt mannens uppgifter, 40 hertZ, vilket han menar är skadligt - till och med dödande - och kan leda till stroke.

Inget stöd för att grannen har stört
Hyresnämnden konstaterade att Svea hovrätt prövat liknande störningar i överprövning av ett tidigare meddelat beslut avseende mannens lägenhet.

Nämnden ansåg inte att utredningen ger stöd för att det har förekommit några störningar från den utpekade grannen, och att det därför saknas förutsättningar att meddela ett åtgärdsföreläggande på den grunden.

Inte heller ansåg nämnden att det var visat att riktvärdet för lågfrekvent buller enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd överskrids eller att det på annat sätt föreligger hinder eller men i mannens nyttjanderätt till lägenheten.

Hyresnämnden avslog därför ansökan. Hovrätten gör nu samma bedömning, och avslår mannens överklagande.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt