Skip to content

Företrädare solidariskt betalningsskyldig för miljonbelopp i skatteskulder

Foto: Martina Holmberg/TT

Mannen hävdade att han tagit ett styrelseuppdrag för att "hjälpa sin mamma". Men nu slår rätten fast att han är solidariskt ansvarig för miljonskulder. 

 

Skatteverket, SKV, yrkade vid Förvaltningsrätten i Göteborg att domstolen skulle fastställa att en 27-årig man som varit styrelseordförande och firmatecknare i ett bolag, tillsammans med bolaget var skyldig att betala drygt 3,6 miljoner kronor till staten.

Det yrkade beloppet utgjordes bland annat av förseningsavgifter, slutskatt, mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter som hade förfallit till betalning.

"Skyldighet som företrädare"
Enligt SKV hade mannen inte iakttagit sin skyldighet så som företrädare för bolaget att se till att skatter och avgifter betalades i rätt tid och ordning.

Mannen hördes inte av under rättegången i förvaltningsrätten och domstolen fann att SKV:s talan skulle bifallas. Mannen överklagade därefter domen till Kammarrätten i Göteborg och gjorde gällande att styrelseuppdraget endast varit av formell art och att han endast åtagit sig uppdraget för att hjälpa sin mamma.

"Körde bara lastbil"
Hans uppgift i bolaget hade endast varit att köra lastbil. Mannen menade att det var bolagets redovisningskonsult som hade styrt det mesta i bolaget och när denne hade kommit till honom med "olika papper" hade han skrivit under utan att sätta sig in i bolagets ekonomiska ställning.

SKV ansåg att betalningsskyldigheten skulle sättas ned med knappt 350 000 kronor men vidhöll sin talan i övrigt.

Kammarrätten konstaterar nu att det inte framkommit något i utredningen som tyder på att mannen varit förhindrad att agera i bolaget.

Grovt oaktsam
Hans underlåtenhet att se till att bolaget i rätt tid betalat skatten får enligt rätten anses som i vart fall grovt oaktsam.

Eftersom några skäl inte framkommit för hel eller delvis befrielse från betalningsansvaret ska dom meddelas i enlighet med SKV:s talan.

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt