Skip to content

"Fler utsatta kvinnor får hjälp av Polisen" - antalet anmälda sexköp ökar med Polisens nya strategi

Foto: Tomas Oneborg/TT

Ökad medvetenhet om jämställdhetsfrågor och fler anmälningar om köp av sexuella tjänster. Det är de största effekterna av Polisens arbete med reger-ingsuppdraget om införande av ett jämställd-hetsperspektiv i myndigheten.

 

- Arbetssättet har inneburit ett mer effektivt arbete mot prostitution och människohandel och fler utsatta kvinnor har fått hjälp av polisen, säger Mats Löfving, chef för polisens nationella operativa avdelning (Noa).

År 2016 fick Polisen, precis som flera andra myndigheter, i regeringsuppdrag att arbeta med integrering av jämställd-hetsperspektiv i myndigheten (JiM).

Sedan dess har Polisen intensifierat arbetet mot prostitution och människohandel, och färska siffror från Brottsförebyggande rådet, Brå visar att antalet anmälda brott gällande sexköp har ökat från 563 anmälda brott 2017 till 840 anmälda brott 2018. 

Pratas mer om genus och normer
Förutom arbetet med att förstärka arbetet mot prostitution och människohandel har betydande fokus lagts på utbildning och en utökad dialog om genus och normer, framförallt i ledningsgrupper.

- Det är viktigt att jämställdhetsperspektivet är en integrerad del när kärnverksamhet bedrivs, följs upp och utvecklas. Nationella operativa ledningsgruppen har därför fungerat som en styrgrupp, något som vi ser som en framgångsfaktor, säger Mats Löfving.

Höjd medvetandegrad
Även vid myndighetens arbete med medborgarlöften har jämställdhetsperspektivet beaktats, vilket resulterat i mer jämställdhetsintegrerade medborgarlöften.

– Sammantaget kan man säga att jämställdhetsintegreringen har höjt medvetandet kring vikten av dessa frågor i hela myndigheten, allt från medborgardialoger till vårt operativa arbete och ledningsfrågor, säger Krister Sandqvist, ordförande för den nationella resursgruppen för regeringsuppdraget Jämställdhet i myndighet.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt