Skip to content

Finansinspektionen stärker internationellt samarbete kring penningtvätt - efter avslöjanden om Swedbank

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Efter den misstänkta penningtvättsskandalen i Swedbank agerar nu Finansinspektionen för att förstärka samarbetet med bland annat de baltiska myndigheterna. 

 

Efter den senaste tidens avslöjande i SVT:s Uppdrag Granskning om Swedbanks affärer och misstänkt penningtvätt i Baltikum kallades Finansinspektionens generaldirektör till möte med finansmarknadsminister Per Bolund. 

Redogöra för arbetet
Syftet med mötet var att FI skulle redogra för myndighetens arbete mot penningtvätt, och samma information presenteras i dag, torsdag, för riksdagens finansutskott. 

– Bankernas ledningar och styrelser måste ta penningtvättsfrågorna på största allvar och förvissa sig om att lagar och regler efterlevs överallt i bankkoncernerna. Det är bankernas ansvar. FI:s ansvar är att kontrollera att bankerna har system och rutiner så att de inte kan utnyttjas för penningtvätt, säger Erik Thedéen.

Finansinspektionen vidtar nu flera åtgärder. 

Inlett utredning
Bland annat har de tillsammans med sina motsvarighteter i Estland, Lettland och Litauen inlett en utredning av de svenska bankernas penningtvättshantering. 

Man har också kommit överens med de övriga nordisk-baltiska länderna att det "löpande samarbetet" måste stärkas väsentligt. 

"Avsikten är att skapa ett närmare strategiskt och operativt samarbete kring hur arbetet mot penningtvätt inom finanssektorn i regionen kan stärkas genom mer samordnad tillsyn."

Begärt pengar
Finanasinspektionen kommer också, redan under 2019, fördela om sina egna resurser för att förstärka penningtvättstillsynen, och i feberuaru begärde de ytterligare 10 miljoner kronor för att stärka tillsynen av penningtvätt. 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Eric Tagesson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt